Thứ Năm, ngày 20. 10. 2022

Tin Mừng: Lc 12, 49- 53

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”. (Lc 12, 49)

Tình yêu là gì nhỉ? Con nghĩ đó là tình cảm của hai người khác phái dành cho nhau, hay rộng hơn là tình cảm bố mẹ dành cho con cái. Thế còn tình yêu Thiên Chúa là gì? Tình yêu của Ngài lại càng cao cả và rộng lớn đến chừng nào, vượt lên trên mọi tình yêu thế gian. Ngài đã yêu thương nhân loại đến nỗi ban Con Một của mình, người Con duy nhất xuống thế làm người, và phải chịu chết ô nhục trên Thập Giá để cứu chuộc nhân loại. Có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu Thiên Chúa? Chúa Giê-su đã đến ném lửa vào mặt đất, đó là lửa tình yêu mà Người hằng nung nấu, và Người muốn lửa ấy bùng lên trong lòng mỗi người.

Chúa ơi, xin cho lửa tình yêu của Chúa bừng lên trong tâm hồn chúng con. Xin cho lửa tình yêu luôn cháy mãi trong tâm hồn chúng con và xin cho chúng con biết thắp sáng ngọn lửa ấy nơi tâm hồn mỗi người, biết dùng lửa ấy để xoa dịu những đau thương bất hạnh của mọi người xung quanh.

Maria Nguyễn Thị Anh Thư – Thỉnh Sinh MTG Cái Mơn

Trả lời