Thứ Năm, ngày 03.11.2022

Tin Mừng: Lc 15, 1- 10

“Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”. (Lc 15, 32)

Lời Chúa nói khi xưa vẫn âm ỉ như ngọn lửa trong con mỗi ngày. Lòng thương xót của Chúa không cần chúng con phải làm gì lớn lao, chỉ cần con biết nhận ra lỗi lầm của mình và thật lòng sám hối. Chúa sẽ tha thứ cho chúng con và cả triều thần sẽ vui mừng vì chúng con hối cải. Nhưng lạy Chúa, nhận ra lỗi lầm của mình cần chúng con phải biết quên đi cái tôi và điều này thì thật không dễ cho con chút nào.

Xin Chúa hãy ngự vào lòng chúng con giúp chúng con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, để bản thân dễ dàng hoán cải, dễ dàng đón nhận khó khăn và trái ý. Xin cho chúng con không ước ao điều gì ngoài việc làm đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Chúa. Xin Chúa cũng hãy hướng dẫn chúng con thực thi lòng thương xót để được Chúa xót thương.

Ocean – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời