Thứ Hai, ngày 07.11.2022

Tin Mừng Lc 17, 1- 6

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con tin rằng Chúa muốn chúng con phải sống một cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị nơi trần gian này.

Ngày hôm nay nhiều người trẻ sống dường như không có ngày mai. Không còn tin bất cứ giá trị nào của cuộc sống, sống buông thả, chiều theo dục vọng, theo ý thích đam mê tội lỗi. Phần chúng con, chúng con là người bước theo Chúa nhưng đôi lúc chúng con sống bê bối hơn những người chưa nhận biết Chúa và chưa tin Chúa.

Xin Chúa cho chúng con biết ý thức lại đời sống mình, biết hy sinh từ bỏ ý riêng và khôn ngoan nhận ra ý Chúa qua các biến cố hằng ngày. Xin cho chúng con biết hết tâm phục vụ Chúa qua những anh chị em, qua những người mà chúng con gặp gỡ hằng ngày. Amen

N.Q – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời