Thứ Hai, ngày 03.10.2022

Tin Mừng Lc 10, 25 – 37

Kính lạy Giêsu Thánh Thể, thế giới ngày nay còn rất nhiều người đang đau khổ, bất hạnh, thất nghiệp, …. Họ rất đáng thương và cần được giúp đỡ. …

Vậy mà lạy Chúa, rất nhiều lần trong cuộc sống chúng con đã có thái độ ích kỷ như thầy tư tế và Lê-vi trong Tin mừng hôm nay. Chúng con cố tình làm ngơ trước đau khổ của tha nhân hoặc vô tình dưng dửng không thấy nhu cầu của người khác. Như thế chúng con đã vô tâm không sống theo tinh thần của Chúa, không chu toàn luật yêu thương mà Chúa dạy.

Gần hơn nữa, trong cuộc sống thường ngày của chúng con, đôi khi chúng con cũng dễ phớt lời trước người chị em đang gặp khó khăn. Chúng con không nhìn thấy, không nhạy bén trước nhu cầu cần thiết của nhau, nhưng ngược lại chúng con muốn ai cũng để ý tới mình. Chúng con sống với nhau cách rất “Bề ngoài” chứ không bằng cách “quan tâm” thật sự.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ngự vào lòng chúng con để chúng con sống tốt điều răn Chúa dạy là mến Chúa và yêu người. Xin cho chúng con biết chấp nhận những phiền hà khi giúp đỡ anh chị em, chấp nhận những mất mát khi cho đi chính mình, đó là thời gian, tiền bạc, hay bất cứ điều gì mà anh chị em chúng con đang cần đến để chúng con thật sự trở thành một người Samari tốt lành trong thời đại hôm nay.

Ocean – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời