Thứ Bảy, ngày 5.11.2022

Tin Mừng: Lc 16, 9– 15

“Tiền là gì từ đâu mà có, ai đặt cho tên mà phải tôn thờ? Cũng vì tiền có người mơ chinh chiến, cũng vì tiền mà nhân thế khóc đau thương. Vậy tiền là gì mà vẫn đẹp xấu, sự thật từ đâu ta gọi đó là tiền”. Những ca từ trên được cất lên trong bài hát “Sức mạnh đồng tiền”. Từ đó, cho chúng ta thấy được con người đã bị sức mạnh của đồng tiền lôi cuốn từ muôn thế hệ. Vì tiền mà có người thay trắng đổi đen, cũng vì đồng tiền nhân loại có thể bán rẻ lương tâm của mình. Cũng vì tiền mà bao người phải rơi dòng lệ đau thương trong cảnh thương đau. Cũng vì một chữ “tiền” con người sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để chiếm được phần lợi cho mình; và cũng vì tiền mà con người dám đánh đổi tất cả kể cả tình thân, gia đình và chính mình…

Qua bài Tin mừng hôm nay Thiên Chúa muốn chúng ta biết giá trị của đồng tiền cũng như hậu quả của việc sử dụng tiền của không đúng mục đích. Vậy chúng ta phải sử dụng tiền của như thế nào cho đúng vì tiền có thể cho ta tất cả những gì ta cần và nhưng tiền không mua được sức khỏe và sự sống của con người. Tiền có thể cho ta rất nhiều bạn bè, nhưng không cho ta tình bạn chân thật, …

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng: Tiền của chỉ là phương tiện để chúng con sống cuộc đời trần thế. Đồng tiền có thể là một đầy tớ rất tốt, nhưng cũng là một ông chủ xấu. Xin cho chúng con luôn nhận ra chỉ có Thiên Chúa là giá trị cao quý nhất.

Lạy Chúa, chúng con xin chọn ngài làm chủ cả cuộc đời chúng con luôn mãi. Xin Chúa hãy dùng chúng con theo thánh ý Ngài. Amen

 Hoa Hồng Thuỷ Tinh – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời