Thứ Bảy, ngày 22.10.2022

Tin Mừng: Lc 13, 1 – 9

“Tôi nói cho các ông biết: nếu ông không sám hối, thì các ông sẽ chết hết như vậy” (Lc 13, 5)

Sám hối được gọi là chủ đề rất quan trọng trong Cựu ước lẫn Tân ước. Điển hình là các tiên tri thường xuyên mời gọi ăn năn sám hối ở Cựu ước. Gioan Tẩy Giả cũng là ví dụ điển hình cho Tân ước cũng mời gọi ăn năn sám hối. Qua đó giúp ta nhận biết được việc sám hối là quan trọng đến nhường nào mà Chúa và Giáo Hội hằng quan tâm đến như thế.

Lạy Chúa Giê-su rất đáng yêu mến, xin ban cho con ý thức để tránh xa mọi tội lỗi, và hơn hết là biết sám hối, quay trở về với Chúa mỗi khi con lỗi lầm. Chúng con biết bản thân chúng con yếu đuối, nhưng sẽ trở nên mạnh mẽ và vững lòng khi có Chúa ở bên và đồng hành với con. Xin làm cho trái tim chúng con luôn đầy lòng yêu mến Chúa và chỉ có Chúa là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Amen.

Anna Phạm Thị Kiều Trân – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời