Thứ Bảy, ngày 19.11.2022

Tin Mừng Lc 20, 27 – 40

Lạy Chúa, vì nhóm Sa-đốc không tin vào sự sống lại nên đã tìm hết cách này đến cách khác mà bắt bẻ hại Chúa. Nhưng cũng nhờ đó mà Chúa đã dạy chúng con biết có sự sống đời đời và Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải của kẻ chết.

Chúa ơi, thế giới của chúng con hôm nay đang phải đối diện với những hậu quả nặng nề do chiến tranh, thiên tai, lũ lụt và bệnh dịch gây ra. Cả thế giới dường như đang chìm trong u tối của bi thương, khó khăn, khổ cực. Lời Chúa hôm nay như một niềm hy vọng cho chúng con. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.

Lạy Chúa, trong đời người ai cũng có người thân yêu đã ra đi, tuy không còn thấy họ nữa nhưng trong tâm hồn mỗi người chúng ta vẫn tin rằng nhờ ơn Chúa họ vẫn đang sống và đang chờ đợi những lời cầu nguyện, những hy sinh hãm mình của chúng ta để sớm được hưởng cuộc sống vĩnh cửu trên quê Trời. Cuộc sống thay đổi đổi thay và ngày mai sẽ như thế nào, chúng con chẳng thể nào biết được nhưng vẫn còn niềm hy vọng vào Thiên Chúa là Chúa chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ mình là con cái Thiên Chúa, luôn sống dưới cái nhìn của Chúa. Dẫu cuộc sống có nhiều nỗi thăng trầm, xin cho chúng con đừng quên cuộc sống đời sau. Xin Chúa đồng hành với chúng con trên bước đường chúng con đã chọn. Amen

                                           Autumn – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời