Thứ Bảy, ngày 08. 10. 2022

Tin Mừng Lc 11, 27- 28

Trong cuộc sống xã hội hôm nay, con người luôn tìm cho mình hạnh phúc. Họ thường đặt ra cho mình câu hỏi về hạnh phúc. “Hạnh phúc là gì, Thế nào là hạnh phúc, làm thế nào để có được hạnh phúc hay hạnh phúc ở đâu……? Và những khi họ rơi vào một nghịch cảnh hay một biến cố nào đó họ thường thốt lên rằng: “Sao tôi lại bất hạnh như vậy? Tại sao tôi không được hạnh phúc như bao người khác? Hay Tại sao Chúa lại đối xử bất công với tôi như vậy?,…

Trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố nếu chúng ta chịu hy sinh một chút, can đảm chấp nhận sự thật, cố gắng vượt qua và vươn lên khỏi mọi khó khăn thử thách mà đón nhận Thánh ý Chúa trong tin yêu phó thác, chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ khác đi, sẽ nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn. Bởi lẽ trước khi Chúa gởi đến ta mọi khó khăn thử thách, thì Ngài đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho sự chữa lành.

Cùng với Lời Chúa hôm nay đang mời gọi chúng con: “Phúc cho kẻ lắng nghe và thực hành Lời Chúa”. Lạy Chúa, xin cho chúng con say mê và yêu mến Lời Chúa và biết đem Lời Chúa làm ánh sáng soi chiếu mọi bước đường con đi.

Lạy Chúa, chúng con thật hạnh phúc được Chúa gọi mời bước đi theo Chúa. Vì hằng ngày, chúng con được học hỏi, lắng nghe, đọc và suy ngắm Lời Chúa, và nhờ đó, cuộc sống chúng con luôn được gắn kết với Chúa. Xin cho chúng con luôn mang trong mình tâm tình đơn sơ, tin tưởng, phó thác, để hăng say yêu mến Lời Chúa và thực thi Thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài là sức sống của con, là đường để con hằng dõi bước, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lạy Chúa xin cho ánh sáng Lời Chúa chiếu sáng trên cuộc đời con, xin cho chúng con luôn luôn yêu mến Lời Chúa và sẵn sàng thực thi Lời Ngài. Amen.

Đường Tình Thập Giá – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời