Thứ Bảy, ngày 01.10. 2022: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Tin Mừng Mt 18, 1- 5

“Nếu anh em không trở lại nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”

Trong số những vị Tiến Sĩ Hội Thánh, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là vị thánh trẻ nhất nhưng con đường thiêng liêng của Ngài thật trưởng thành. Trong tình yêu phó thác vào việc rao giảng Nước Chúa, Thánh Têrêsa luôn có ý thức nên Thánh trong từng ngày. Công việc của Ngài không phải là những công việc to lớn nhưng ngược lại với những công việc tầm thường với tất cả mọi người. Con đường nên thánh thật nhỏ bé của sự tin tưởng phó thác mọi sự vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Những hy sinh âm thầm của Ngài đã hoán cải các linh hồn. Ngài nhìn thấy sự đau khổ chính là sứ mạng tông đồ của Ngài.

Giữa một xã hội hôm nay, ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ đứng, muốn khẳng định mình có chỗ đứng trong xã hội. Xin Chúa cho chúng con luôn biết khiêm nhường trong những nén bạc mà Chúa luôn ưu ái dành cho chúng con. Xin giúp chúng con hiểu biết rằng cuộc sống chúng con sẽ có giá trị nếu chúng con biết khiêm tốn nhận ra sự nhỏ bé của mình và tin tưởng phó thác vào Chúa

Nhờ lời thánh Têrêsa chuyển cầu, xin Chúa giúp chúng con luôn vui lòng và yêu thích chỗ đứng của mình, không so đo, không than van, không tính toán,… để chúng con luôn biết khiêm nhường như Đấng Tình Quân mà chúng con đã chọn lựa bước theo mỗi ngày. Xin Chúa giúp con biết yêu Chúa và yêu tha nhân  vì tin rằng con người có thể đạt được Nước trời khi họ sống bé nhỏ và yêu thương. Amen.

Bọt Biển Xanh – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời