Thứ Ba, ngày 11.10.2022

Tin Mừng Lc 11, 37-41

Vào thời Chúa Giêsu, khi nhắc đến những người Pharisêu, thì dân Do Thái ai cũng biết rằng đây chính là tầng lớp trí thức, hiểu rõ luật và giữ luật rất nhiệm nhặt. Nhưng đây cũng chính là tầng lớp đã bị Chúa Giêsu khiển trách nhiều nhất vì tất cả những gì họ làm và giữ chỉ là hình thức bên ngoài. Như Chúa Giêsu đã nói: “Họ chẳng khác gì mồ mả tô vôi”.

Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca đã trình bày rõ nét hơn về cái hình thức bên ngoài của người Pharisêu khi ông thấy Chúa Giêsu đã không rửa tay trước bữa ăn. Vị chủ nhà đã cảm thấy lạ vì vị khách hôm nay cũng là một bậc thầy trong dân và phải biết rõ nên rửa tay trước khi dùng bữa nhưng Chúa Giêsu lại không làm như vậy. Nhận ra điều đó Giêsu khiển trách những người Pharisêu đã quá chú trọng vẻ bề ngoài và đã gọi ông là “đồ ngốc” khi không hiểu rõ những gì ông đang làm và đã giữ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn dạy cho những người Pharisêu là hãy thanh tẩy tâm hồn mình và giữ tâm hồn mình nên thanh tịnh, những thủ tục nghi lễ bên ngoài không bảo đảm được sự thanh sạch bên trong. Nhưng trái lại chỉ là hình thức giả tạo trước mắt người đời. Thay vào đó Chúa cần một tâm hồn trong sạch chính là hành động bác ái, yêu thương, vì khi chúng con đón nhận tha nhân là chúng con đón nhận chính Chúa.

Xin Chúa giúp chúng con sống tốt giây phút hiện tại của đời mình. Và xin Chúa ban ơn thanh tẩy tâm hồn chúng con nên trong sạch, để tâm hồn chúng con luôn hướng về Chúa và quảng đại phục vụ anh chị em trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Amen.

Đường Đi Một Mình – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời