Thứ Ba, ngày 08.11.2022

Tin Mừng Lc 17, 7- 10

Giữa một thế giới đầy những biến động và không ngừng phát triển. Mỗi chúng ta ai cũng muốn tìm cho mình điều tốt đẹp nhất, muốn mình hoàn hảo nhất mà quên rằng tất cả những gì mình có được đều nhờ bởi ơn Chúa.

Dù sống trong bậc sống nào chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm chu toàn tốt bổn phận hằng ngày với thái độ khiêm tốn phục vụ.

Lời Chúa hôm nay đánh thức chúng ta rằng: mình là những đầy tớ vô dụng, chỉ làm vì việc bổn phận phải làm, và tất cả chỉ để phục vụ Chúa và anh chị em. Đặc biệt với những người sống ơn gọi dâng hiến lại càng phải ý thức mình đang dấn bước theo Chúa, đi trên con đường Chúa đã đi, và theo gương Chúa thì phải dấn thân phục vụ cách khiêm tốn vì ý thức rằng: “Con chỉ làm theo thánh ý Chúa mà thôi”, cũng không cậy vào sức riêng của mình.

Lạy Chúa, chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng con chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Xin cho chúng con luôn dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em trong tình yêu thương bác ái và niềm vui. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa sống khiêm nhường phục vụ và theo vị Thánh Quan thầy của Nhà Tập chúng con là LÀM MỌI VIỆC VỚI TÌNH YÊU để mỗi ngày đời con luôn ngập tràn niềm vui, bình an, vững bước theo chân Thầy Chí Thánh Giê-su và sống khiêm nhường phục vụ trong yêu thương.

 Đường tình thập giá – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời