Thứ Ba, ngày 15.11.2022

Tin Mừng Lc 19, 1- 10

“Hỡi Dakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”

Sống trên đời ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ đứng, khẳng định cho mình một vị thế trong xã hội. Bởi chúng ta điều biết thời gian chẳng chờ đợi bất cứ ai. Nó cứ vô tư trôi qua từng ngày.

Lạy Chúa, vậy mà đã bao lần con để tiền bạc, quyền lực níu kéo chúng con xa Chúa, xa tình thương bao la mà Chúa đã dành cho chúng con. Còn khi nhìn về ông Dakêu, ông đã chấp nhận xóa mình đi mà trở nên trẻ thơ để gặp Chúa. Ông đã từ bỏ những gì mình có nào là tiền bạc, địa vị và bỏ ngoài tai cả những tiếng xầm xì khó nghe. Những việc đó ông làm chắc hẳn là vì lòng khao khát được gặp Chúa.

Lạy Chúa, qua bao nỗ lực Ngài đã gọi ông, gọi đúng tên ông. Chúa gọi ông đừng chỉ bám lên cây mà nhìn Chúa, đừng chỉ bám vào ơn mà nhớ đến Chúa. Nhưng hãy đến với Ngài cách trực tiếp, hãy đến với Ngài để chào đón Ngài vào ngôi nhà tâm hồn mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết bỏ đi khỏi cuộc đời mình những ràng buộc chóng qua mà chạy đến với Chúa, bỏ qua những đau khổ đời này mà tìm thấy hạnh phúc mai sau là chính Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết nhớ lại ơn gọi chúng con để chúng con xác tín hơn bằng tình yêu Chúa để hiểu biết, yêu mến và bước theo Chúa mỗi ngày một hơn. Nguyện xin Chúa, Đấng toàn năng, soi sáng tâm trí để chúng con biết sám hối, nhìn lại chính con người mình. Xin Ngài đi vào trái tim chúng con cải hóa và canh tân lại đời sống chúng con nên giống Chúa hơn.

Song Hy – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời