Thứ Ba, ngày  01.11.2022: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Tin Mừng Mt 5, 1 – 12a

“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5, 5)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa trình bày các mối phúc. Các mối phúc là những điều tưởng như rất nghịch lý với đời thường, nhưng đó lại là những cánh cửa để đạt tới Nước Trời, vì các mối phúc phản chiếu cuộc đời của Đức Giê-su.

Lạy Chúa, cuộc đời chúng con cũng là những “mối phúc”, phúc được làm con Chúa và được Chúa chọn một cách đặc biệt. Xin Chúa luôn giữ gìn và chọn gọi chúng con trong suốt đời này và đời sau.

Mừng lễ các Thánh là dịp để chúng con củng cố đức tin, gia tăng lòng mến yêu mến Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn mặc lấy tâm tình tạ ơn Chúa trong cuộc sống hằng ngày và hy vọng vào sự sống mai sau. Amen

 Bọt Biển Xanh – Tiền Tập Mến Thánh Giá Mơn

Trả lời