Thiên Đàng – Hoả Ngục

Thiên đàng, hoả ngục hai quê

Ai khôn thì về, ai dại thì sa

Đồng dao nhắc chốn sinh ra

Nhắc cho ta nhớ quê nhà vấn vương

 

Hỏa ngục hay chốn thiên đường

Song quê khôn khéo ta lường bước đi

Hỏa ngục là chốn dễ đi

Không cần nhớ Chúa, khổ chi đời này

 

Lành dữ nào có gì hay?

Đến ngày kết thúc đời này mới hay

Kẻ lành thì hạnh phúc thay

Được vào nơi chốn vinh thay đời đời

 

Kẻ dữ thì cũng đời đời

Nhưng mà kiếp kiếp, đời đời khổ đau

Một đời sống thánh lao đao

Phải lo mến Chúa, thương nhau bây giờ.

 

Một giây, một phút chẳng ngờ

Ta về bên Chúa bến bờ phúc vinh

Ai khôn, ai dại thanh minh

Chiên, dê về chốn quê nào do ta.

Hoa Xuân

Trả lời