Theo Gương Cha

Lambert Đấng Sáng Lập Dòng

Nhờ ơn Chúa giúp vô dòng Cái Mơn

Ngày ngày xin Chúa ban ơn

Giúp con sống trọn tinh thần Lambert

 

Nguyện cầu ơn Chúa chở che

Cho con học biết lắng nghe như Ngài

Quyền cao chức trọng tiền tài

Nhưng mà đâu quý như Ngài Giê-su

 

Sống đời nghèo khó khiêm nhu

Trung thành theo Chúa cho dù gian nan

Bên ngoài sóng gió chẳng an

Ngài tìm về Chúa an nhàn thảnh thơi

 

Hôm nay con viết đôi lời

Tâm tình cảm mến thay lời tri ân

Cầu xin ơn Chúa đỡ nâng

Để con theo Chúa xin vâng như Ngài.

Maria Trần Thị Hồng Xuyến – Thỉnh Sinh

Trả lời