Thánh Giá

Ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá nhắc nhở chúng ta chiêm ngắm và kính thờ cách đặc biệt về tình yêu cứu chuộc của Đức Giê-su Ki-tô – Đấng đã vì yêu ta, thí mạng sống mình trên thánh giá. Một tình yêu vô biên không ngôn từ nào có thể diễn tả, việc chúng ta có thể làm là sống và đáp lại bằng tình yêu. Thật diễm phúc! tôi được mời gọi sống gắn bó với tình yêu Đức Giê-su qua Linh Đạo Mến Thánh Giá trong đời thánh hiến “Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi”. Linh đạo yêu mến Đấng chịu đóng đinh là con đường nên thánh mà Đức Cha Lambert đã sống, và truyền đạt cho chúng tôi – những ái nữ của Cha tiếp bước.

Nơi Đấng chịu đóng đinh, theo quan điểm của Đấng Sáng Lập là hy lễ ban chiều được hiến tế trên bàn thờ qua bàn tay linh mục tiến dâng, đồng thời được hiện tại hoá trong chính cuộc đời người nữ tu Mến Thánh Giá để sống sứ mạng liên tục của Ngài bằng những hy sinh, gian lao và khốn khó trong cuộc đời mình, kết thành của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha. Ngoài ra, Đấng sáng lập còn mời gọi các ái nữ của Cha hãy trở nên “đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô, để cho Người đến trong chúng ta, ghi khắc trong ta sự phản chiếu nhân tính và thần tính của Người. Như thế hơn cả việc bắt chước Chúa, bởi vì chính Nguyên Mẫu Giê-su được tìm thấy trong ta”.

Quả vậy, là người nữ tu Mến Thánh Giá, tôi có tự buộc mình hằng ngày thực hiện “hy lễ ban chiều” như là cách đáp trả ân tình của Đấng yêu tôi, và tôi có tâm thế sẵn sàng để cho Đức Ki-tô hoạ lại cuộc đời của Ngài trong chính tôi?

Nhìn lại những tháng năm bước theo Đức Giê-su tôi nhận ra rằng: những thử thách, gian nan tôi chịu chẳng là gì so với những ân thánh, điều tốt lành Đức Giê-su đã trao cho tôi trong âm thầm cũng như tỏ hiện. Ngài nâng đỡ, che chở tôi qua mọi thời gian và mọi thời điểm, lúc vui cũng như khi buồn và khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi … Tuy nhiên, trước ân tình lớn lao của Đức Giê-su, tôi tự vấn: cung cách sống và sự đáp trả tình thương đối với Ngài xem ra chẳng là bao, dù có hy sinh, có từ bỏ nhưng vẫn còn đâu đó giữ lại cho riêng mình. Tất cả mong manh ấy, có thể làm suy giảm lòng yêu mến giữa tôi với Ngài, hình ảnh tình yêu cứu chuộc của Đức Giê-su trong cuộc đời mình hoạ lại chưa rõ nét. Nhưng Đức Giê-su cho tôi một lối mở, một niềm an ủi chắc chắn nhất đó là tình thương của Đức Giê-su không giới hạn bởi những điều không tương xứng với Ngài, vì: tình thương của Đức Giê-su là tình thương hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga15, 13b), Ngài không so đo và không tính toán.

Xác tín vào tình thương của Đức Giê-su, điều tôi cần làm ngay lúc này là để cho Ngài cơ hội biến cuộc đời tôi trở nên hy lễ ban chiều cùng Ngài, đồng hình đồng dạng với Đức Giê-su bằng những hy sinh nhỏ bé trong trách nhiệm, trong tương quan và trong chính nhân vị của mình, nhờ đó tôi có thể mạnh dạn nói lên: “tôi, là người nữ tu Mến Thánh Giá”. Với nguyện ước nhỏ nhoi ấy nhân ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá “tước hiệu của chị em dòng Mến Thánh Giá”, em cầu chúc các chị mỗi ngày thêm say mê, yêu mến Thánh Giá – Thánh Giá là điểm tựa cho cuộc đời mình, Thánh Giá là kho tàng ân phúc của chúng ta. “Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí chúng con”.

M. Nhị Thơ

Trả lời