Tháng Yêu Thương

Tháng mười một lại về

Ghé thăm chị em nhé

Cho chị lời kinh nhẹ

Chút ân xá nguyện cầu.

 

Giữa đất thánh nhạt màu

Thành phố buồn chị ở

Chị rất cần nâng đỡ

Em thương, nhớ giúp cho.

 

Nhìn thánh giá nhỏ to

Nơi mộ phần chị đó

Chút suy tư nho nhỏ

Gởi em như món quà.

 

Thánh giá đó em nha

Mỗi ngày lo vác lấy

Để trên đường thanh tẩy

Em nhanh bước về Nhà.

 

Cây thánh giá thiêng liêng

Giúp em mau nên thánh

Cây thánh giá hồng phúc

Giúp chị bớt khổ hình.

 

Tháng mười một chân tình

Thương nhau nhiều em nhé

Hẹn gặp nhau vui vẻ

Chốn vinh phúc Thiên Đàng.

 

Nơi chị trước em sau

Đời phúc vinh bên Chúa.

Hoa Xuân

Trả lời