Tâm TìnhTrước Thánh Thể 1

 

“Chúa ơi! Ơn gọi đời thánh hiến

Cao cả và đẹp lắm Chúa ơi!”

Lạy Chúa! Như câu hát trong bài “Chúa ơi! Đi tu là gì vậy?”, con cũng đồng cảm tác giả rằng: Đời dâng hiến đối với con rất đẹp!

Đẹp ở sự đơn sơ nhẹ nhàng, đẹp ở một tình yêu dâng hiến huyền nhiệm. Và đời con được thu hút ở sự huyền nhiệm đó.

Theo gương Chúa Giêsu, một người cao cả, quyền năng, danh tiếng lẫy lừng nhưng đơn sơ trong cách sống. Một con người rất giàu tình yêu, hay thương xót và nhân từ, … để mỗi ngày con thay đổi mình theo gương Chúa, và tập tành sống Ba Lời Khấn cánh nhẹ nhàng.

Chúa ơi con biết! Dự định đời con Ngài sắp xếp cả, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu biết từ xa. Ngài “đi guốc” trong bụng con nên biết khi nào con sa ngã. Nhưng con vui cảm tạ Ngài! Vì Ngài rất hiền lành, khoan dung và hết lần này đến lần khác tha thứ cho con.

Nơi nhà Chúa, tâm hồn con hân hoan, vì con không đơn độc, được bao bọc an toàn và có Ngài luôn hiện diện bên con, trong Bí Tích Thánh Thể và trong từng ngày sống của con.

 Ngày ngày con và các chị em dâng tâm hồn, dâng lời ca, tiếng hát lên Chúa và cố gắng chu toàn mọi việc trong thiên ý tự nhiên. Con thấy hành vi này đẹp và thật ý nghĩa, vì nếu chẳng phải nhà tu con khó mà làm được như vậy!

       Chúa ơi! Nói đi rồi cũng nói lại rằng: Những yếu hèn là không sao tránh khỏi, nó vẫn thường len lõi ít nhiều trong ngày sống của con và các chị em. Thế nên, xin cho con và các chị em yêu Chúa hết lòng, để trăm ý cũng nên một trong ý Chúa mà thôi.

        Lạy Chúa Giêsu đang hiện diện với con trong Bí Tích Thánh Thể. Xin đừng để con bi quan trước những sóng gió trong đời sống thường ngày, mà quên mất đời dâng hiến của con rất đẹp, và hạnh phúc là được Chúa yêu thương, tha thứ mỗi ngày. Amen

Hoa Xuân

Trả lời