Tâm Sự Hạt Thóc

Từ hư không em trở nên hiện hữu

Phúc lộc trời tạo hạt thóc đời em

Một hạt thóc tinh tuyền không vương bụi

Sống yên hàn hoan lạc với chị em.

 

Bỗng ai ngờ sóng gió đâu ập đến

Dẫn em đi mà chẳng biết về đâu?

Ngấm em sâu ôi trong dòng nước lạnh

Vùi em vào trong lòng đất thẳm sâu.

 

Thân buốt giá miệng kêu gào thảm thiết

Vỡ từng mãnh vỡ ra ôi đau đớn

Em vùng vẫy nhưng chuyển mình cam chịu

Thôi hết rồi ngày hạnh phúc còn đâu?

 

Tưởng như thế là hết đời hạt thóc

Em đâu ngờ mình đã hóa nên cây

Một mầm sống vươn lên từ lòng đất

Cây lúa này từ nay thế tên em.

 

Thật ngỡ ngàng chắt chiu từng nhịp thở

Sự quan phòng tuyệt dịu Đấng Tối Cao

Đã đến lúc em trở thành thiếu nữ

Mơn mỡn trổ bông sinh hạt cho đời.

 

Kỳ vĩ quá công trình Ngài tuyệt diệu

Nếu vẫn là hạt thóc có ích chi?

Một hạt thóc nay trở thành trăm hạt

Hạnh phúc nào diễn tả được lòng em.

 

Xin nhớ rằng phải chết đi liên lỉ

Phải chết đi tính ích kỷ yếu hèn

Chết đi nhé cho dù phải rướm máu

Để chuyển thành sự sống Chúa Kitô.

                                     Y. Hường  

Trả lời