Suy Ra

 (Cảm hứng từ Rm 8,28a)

Chúa có  những chương trình và nguyên tắc

Nên thình lình con nào hiểu chi đâu?

Thẩm sâu con vẫn kêu cầu

Cho con hiểu thấu ý Ngài mà đi!

 

Cùng nhau dùng phép “Loại  Suy”

Để yêu Chúa hết trí khôn của mình

Thiên Chúa ta làm cho mọi sự

Điều trở nên “Sinh Lợi Ích” cho những người

 

Người yêu chúa, người giữ lời Chúa dạy

Người trung kiên và bền đỗ sắt son

Mến gởi đến những ai đang sầu khổ

Đang kêu cầu nhưng Chúa vẫn xa xăm

 

Cứ an bình giữ đời sống nội tâm

Quyết đeo bám Chúa đến cùng đến chết

Gửi đến ai đang an lòng tin cậy mến

Hãy tiếp tục vững dạ cây trông

 

Gởi những ai chút nao núng trong lòng

Đừng nản chí hãy kiên trì hy vọng

Gởi những ai bên bờ tuyệt vọng

Thử đôi lần ngắm lại tìm xem

 

Nếu không “Yêu” ta chẳng thấy “Lợi” chi

Không “Yêu” nữa ta đâu tìm ra “Sinh ích ”

Bỏ “Yêu” rồi ta cũng chỉ là “không”

Vậy “suy ra” thôi ta cứ xuôi dòng

Xin phó thác Chúa ẩn tàng khôn thấu!

Người Tông Đồ

Trả lời