Sinh Hoạt Nhà Thanh Tuyển

Vừa thức dậy con liền chào Chúa

Tạ ơn Người giấc ngủ bình an,

Xin thêm ngày mới muôn ân phúc

Thánh hóa trong con mọi việc làm

Thành công – thất bại theo ý Chúa

Tin yêu – phó thác mãi cho Người

Tâm an làm của lễ sớm mai

Dâng lên Chúa khúc ca cầu nguyện.

 

Cho thế giới bình an hạnh phúc

Cho Hội dòng phát triển bền lâu

Cho Giáo Hội mạnh chống ba thù

Cho cá nhân trung thành bền đỗ

Rước Chúa vào lòng con hạnh phúc

Có Chúa đồng hành chẳng ngại chi

Gian khó khổ đau cùng tiến bước

Rao giảng Tin mừng khắp đó đây.

 

Đem yêu thương vào môi trường sống

Cộng đoàn, lớp học với sân chơi

Bổn phận hằng ngày luôn trung tín

Hăng say lao động tạo niềm vui

Vườn rau xanh – sạch không phân thuốc

An toàn sức khỏe cho mọi người

Học hành, lao động hay ngơi nghỉ

Phân chia thời gian cách hài hòa.

 

Ngày nghĩ lễ vui chơi dã ngoại

Nay tắm biển Tây Đô Thạnh Phú

Mốt nọ thăm sinh thái địa đàng

Tràn năng lượng, tăng tình đoàn kết

Giúp Chị em xích lại gần nhau

Sướng vui thay cuộc đời dâng hiến

Tiến thân, tiến đức, hiến cho đời

Tạ ơn Chúa tạ ơn mãi mãi.

                                                                     Thanh Tuyển MTG Cái Mơn

Một số hình ảnh:

Trả lời