Chương Trình Đào Tạo Thường Xuyên (Các giai đoạn sau khi Vĩnh Khấn)

  1. MỤC ĐÍCH

– Giúp chị em tiếp tục đào sâu đời sống thánh hiến, đặc biệt về chiều kích thiêng liêng và tông đồ, để chị em có thêm khả năng phục vụ Giáo hội và xã hội, sống hạnh phúc trong đời thánh hiến, chuẩn bị bước vào ngày trọng đại của đời sống vĩnh cửu.

– Thường huấn trước hết là nghĩa vụ cá nhân, nên mỗi người phải tích cực hoàn thành việc tu luyện về mặt nhân bản và thiêng liêng, tông đồ và chuyên môn của mình.

– Tất cả các chị em được cộng đoàn và các chị Phụ trách cộng đoàn tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp những phương tiện cần thiết giúp chị em trao dồi và phát triển mọi phương diện.

  1. CHƯƠNG TRÌNH

– Đào sâu Linh đạo, tinh thần và sứ mạng của Hội dòng, giúp chị em sống và trung thành với đặc sủng của Hội dòng

– Cập nhật hoá các phương pháp và các mục đích hoạt động tông đồ trong sự tín trung với đặc sủng của Hội dòng

– Tổ chức các chương trình thường huấn, linh thao và học hỏi các chuyên đề cho mọi chị em.

– Đào sâu Kinh Thánh và Thần học, nghiên cứu những tài liệu của Huấn quyền.

– Trang bị tủ sách cho cộng đoàn và dành thời gian cho chị em học tập, đọc sách và nghiên cứu.

III. NỘI DUNG

  1. Đời sống tâm linh

– Gắn bó với Chúa trong cầu nguyện bằng việc đối thoại thường xuyên với Thiên Chúa và trung thành với tác động của ân sủng Ngài;

– Siêng năng lãnh nhận các Bí tích và duy trì các việc đạo đức;

– Mỗi ngày tái khám phá ý nghĩa của việc tuyên khấn trong đời sống Thánh hiến;

– Sống tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.

  1. Hiệp thông với Giáo hội

Ý thức đời tu thuộc về sự sống và thánh thiện của Giáo hội, chị em được mời gọi – Cầu nguyện cho Giáo hội;

– Gắn bó với Giáo hội địa phương;

– Sống chứng tá đức tin;

– Tham gia các sinh hoạt mục vụ;

– Hoạt động bác ái xã hội theo đặc sủng của Hội dòng.

  1. Bồi dưỡng đạo lý và chuyên môn

–  Đào sâu Kinh Thánh, thần học và tu đức; học hỏi những tài liệu của huấn quyền, tìm hiểu các nền văn hóa địa phương;

– Chị em có thể nâng cao kỹ năng và bồi dưỡng chuyên môn;

– Tổ chức các khóa bồi dưỡng cho từng giai đoạn về các chuyên đề: tâm lý, luân lý, sức khỏe…

  1. Đặc sủng của Hội dòng

– Chị em không ngừng đào sâu, cùng hỗ trợ nhau sống tinh thần Đấng Sáng Lập, Lịch sử Dòng, Đặc sủng, Linh đạo và Sứ vụ của Hội dòng;

– Tạo cho chị em có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và khích lệ thế hệ trẻ;

– Trong thời kỳ an dưỡng, chị em đón nhận tình trạng bệnh tật và những giới hạn của tuổi tác với ý thức thông phần vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô.

Trả lời