Chương Trình Đào Tạo Học Viện

 1. MỤC ĐÍCH

– Hướng dẫn chị em đến sự dâng hiến trọn vẹn và dứt khoát cho Chúa Kitô trong đời sống đặc thù của Hội dòng;

– Trau dồi cho chị em có khả năng chu toàn sứ mạng của Dòng Mến Thánh Giá cách thích đáng hơn;

– Giúp chị em hòa hợp các yếu tố của chương trình đào tạo sao cho có được một đời sống thuần nhất.

 1. CHƯƠNG TRÌNH
 • Giai đoạn 1: Học thần học 3 năm đầu

         Chị em được tham dự chương trình học viện tối thiểu là 2 năm.

 1. Nhân bản đời tu

– Ý thức đây là thời gian đặc biệt Hội dòng dành cho từng người, chị em cần có thái độ nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm trong học tập;

– Trưởng thành trong các mối tương quan giao tiếp;

– Trưởng thành trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội;

– Trung tín với ba lời khấn.

 1. Thiêng liêng

– Luôn ý thức kết hiệp với Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh;

– Trung thành với đời sống cầu nguyện;

– Học tập trong tinh thần siêu nhiên.

 1. Cộng đoàn

– Ý thức thuộc về Hội dòng và học tập với tâm tình biết ơn;

– Sẵn sàng chia sẻ kiến thức và khả năng với chị em;

– Yêu mến, xây dựng, có trách nhiệm với cộng đoàn.

      4.  Tri thức

– Theo chương trình thần học của Học viện Liên Hội dòng Mến Thánh Giá;

– Hoặc theo chương trình thần học của các Học viện khác;

– Tự trau dồi những kiến thức cần thiết cho sứ vụ đời sống thánh hiến.

 1. Tông đồ – Mục vụ

– Học hỏi tinh thần truyền giáo và hồn tông đồ của Đức Cha Lambert, cũng như kinh nghiệm của các bậc tiền bối;

– Hình thức tông đồ căn bản nhất của chị em là sống đời thánh hiến trong cộng đoàn;

– Ngoài việc học, người thụ huấn có thể tham gia mục vụ giáo xứ và bác ái xã hội.

 1. Đặc sủng

Đào sâu Đặc sủng và Linh đạo của Đức Cha Lambert và Dòng Mến Thánh Giá với ba chiều kích: Chiêm niệm, Khổ chế và Tông đồ.

 • Giai đoạn 2: Thực hành sứ vụ

Người thụ huấn thực nghiệm và lượng định đời sống thánh hiến qua sứ vụ cụ thể;

Các chị Phụ trách cộng đoàn sẵn sàng nâng đỡ thể hiện tinh thần bác ái đối với các em, ngược lại các em phải biết vâng lời, trọng kính các Bề trên và sẵn sàng nhận lãnh công tác được trao phó.

 1. Nhân bản đời tu

– Trưởng thành trong giao tiếp – tương quan mục vụ;

– Nhiệt tình dấn thân trong sự khiêm tốn lắng nghe và tôn trọng kỷ luật cộng đoàn;

– Phát huy nét riêng của người phụ nữ Việt Nam: đảm đang, trung hậu, quả cảm, quên mình trong cuộc đời hiến dâng;

– Trưởng thành trong đời sống thánh hiến.

 1. Thiêng liêng

– Chuyên chú suy niệm về mầu nhiệm Thánh giá Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, để có thể đón nhận thập giá hằng ngày với lòng yêu mến;

– Nuôi dưỡng tâm hồn chiêm niệm trong hoạt động với ý thức sống sứ mạng chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống.

 1. Cộng đoàn

– Có tinh thần trách nhiệm và chu toàn bổn phận;

– Sẵn sàng cộng tác và dấn thân cho sứ vụ;

– Chân thành chia sẻ thuận lợi và khó khăn với chị em, đồng thời biết tôn trọng, lắng nghe và đón nhận sự hỗ trợ của cộng đoàn;

– Đón nhận thập giá trong cộng đoàn giúp chị em hiệp thông sâu sắc, làm phát sinh năng lực tông đồ.

 1. Tri thức

– Tiếp tục tự trau dồi kiến thức và kinh nghiệm;

– Hội dòng có thể tạo điều kiện cho chị em học hoặc nâng cao chuyên môn, học nghề.

 1. Tông đồ – Mục vụ

– Làm gương sáng trong môi trường sống;

– Áp dụng sự hiểu biết vào cuộc sống và sứ vụ;

– Ý thức được cộng đoàn sai đi, chị em cần hiệp thông, chia sẻ, bàn hỏi với cộng đoàn về công việc mình đảm trách;

– Thi hành sứ mạng với sự sáng tạo, thích ứng cần thiết trong sự trung thành với Tin Mừng, Giáo hội và Đặc sủng của Dòng;

– Biết cộng tác, lắng nghe và tôn trọng nét riêng của các Hội dòng, các tôn giáo bạn và các nền văn hóa khác;

– Cộng tác tích cực với các vị chủ chăn và những người làm việc tông đồ tại giáo xứ, giáo phận trong tinh thần tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau.

 1. Đặc sủng

– Nội tâm hóa Hiến chương;

– Biết trân quý ơn gọi Mến Thánh Giá bằng cách sống triển nở Đặc sủng và Linh đạo của Hội dòng;

– Nhận định cách đúng đắn những thực tại khác nhau để trung thành với ơn gọi của mình.  

 • Giai đoạn 3: Chuẩn bị khấn trọn

– Người thụ huấn cần chuẩn bị tâm hồn bằng đời sống tịch mạc, cầu nguyện và dành nhiều thời gian nhìn lại hành trình ơn gọi, với xác tín Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của mình, để tiến đến cam kết trọn đời.

– Năm thứ sáu chuẩn bị Vĩnh khấn, ứng sinh phải trở về Nhà Mẹ Hội Dòng sáu tháng để hồi tâm và học theo chương trình đào tạo.

 1. Nhân bản đời tu

– Sống tinh thần Nazareth trong thái độ kiên trì cầu nguyện, yêu thích trầm lặng, lao động chuyên chăm, bác ái cụ thể;

– Sống ba lời khấn một cách xác tín.

 1. Thiêng liêng

 Sống thinh lặng nội tâm để kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh.

 1. Cộng đoàn

– Tham gia công việc của cộng đoàn, nhưng không nên đảm trách những công việc ảnh hưởng đến đời sống tịch mạc;

– Sống tinh thần hoán cải và cùng nhau sống Mầu nhiệm Vượt Qua bằng việc thực thi đức ái huynh đệ.

 1. Tri thức

Đào sâu Hiến chương, Linh đạo, đời sống thánh hiến, đặc biệt ba lời khấn.

 1. Tông đồ – Mục vụ

Sống tinh thần trung gian bằng cách kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu-Kitô Chịu Đóng-Đinh để chuyển cầu cho Giáo hội và xã hội.

 1. Đặc sủng

– Sống đặc sủng tông đồ thừa sai bằng lời chuyển cầu tha thiết nơi nguyện đường và trong cuộc sống;

– Chia sẻ kinh nghiệm đời tu trong tinh thần Dòng Mến Thánh Giá.

Trả lời