Tuần XII Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 26.06.2023

Tin Mừng Mt 7, 1-5

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?”(Mt 7,3)

Lời Chúa hôm nay dạy ta về sự đoán xét. Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta, tùy theo cách chúng ta xét đoán người khác, mỗi người chúng ta hãy lo đoán xét chính mình.

Lạy Chúa, bản tính tự nhiên của con người là muốn hơn người khác, nên khi thấy ai hơn mình thì tìm đủ mọi cách để hạ họ xuống. Và bản tính đó cũng tồn tại và tiềm ẩn trong mỗi chúng con. Chúng con thương nhìn nhau với ánh mắt dò xét và đầy nghi kỵ. Vì cái tôi quá lớn nên chúng con chẳng nhận ra cái xà trong mắt của mình. Chúng con thường hay dễ dãi với bản thân mà khắt khe với anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, nếu tâm hồn chúng con đủ rộng lượng chúng con sẽ nhìn người khác với ánh mắt cảm thông, quan tâm và chia sẻ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sáng suốt nhận ra chính lầm lỗi của mình. Xin cho chúng con một trái tim bao dung để yêu thương. Xin cho chúng con biết tha thứ để được Chúa tha thứ. Và xin cho chúng con yêu mến tha nhân như yêu mến chính Ngài. Amen.

Chiên Con

Thứ Ba, ngày 27.06.2023

Tin Mừng Mt  7, 6.12-14

“Cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp và ít kẻ tìm thấy”.

Trong cuộc sống, điều gì ta có được một cách dễ dàng thì lại ít quan tâm, trân trọng. Ngược lại những thứ quý giá đòi hỏi ta phải hy sinh, thậm chí phải trả giá đắt mới có được. Tin mừng hôm nay cho ta thấy Nước Trời không phải bất cứ ai muốn là sẽ được, Nước Trời chỉ dành cho những ai biết hy sinh, không ngại thử thách mới có được. Chúa Giê-su đã đi trên con đường “ chật và hẹp” ấy để vào Nước Trời bằng sự hy sinh và chết đi.

Lạy Chúa, Chúa đã chỉ cho chúng con đường để vào Nước Trời là bác ái với tha nhân. Xin cho con biết dám hy sinh phục vụ tha nhân như phục vụ chính Chúa. Amen

Maria Nguyễn Trương Yến Khoa – Thỉnh Sinh

Thứ Tư, ngày 28.06.2023. Thánh Irênê

Tin Mừng Mt 7,15-20

“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi”(Mt7,15)

Lạy Chúa, trong cuộc sống có những kiểu môn đệ đọc kinh cầu nguyện rất nhiều nhưng họ không sống theo những gì Chúa dạy. Và cũng có những môn đệ làm việc lành, nói tiên tri nhưng họ làm vì danh mình, vì cái tôi của mình chứ không phải vì tình yêu, sự tự nguyện. Những người môn đệ chân chính là những người nghe và đem Lời Chúa ra thực hành.

Lạy Chúa, đôi khi chúng con chỉ là những tiên tri giả, mang danh Ki-tô hữu nhưng không sống những cam kết của mình; đóng khung niềm tin của mình trong bốn bức tường nhà thờ. Giờ đây, xin Chúa hãy thương đoái và giúp chúng con trở thành ngôn sứ đích thực của Chúa, luôn biết nói những điều Chúa truyền dạy và sống những điều đó. Amen

Poiz

Thứ Năm, ngày 29.06.2023. Lễ Thánh Phêrô và PhaoLô, Tông đồ

Tin Mừng Mt 16, 13-19

Lạy Chúa Giê-su, trước khi trao trách nhiệm cho Thánh Phê-rô, Chúa đã muốn Ngài khám phá ra Chúa là ai. Và Chúa rất hài lòng khi chính miệng Ngài nói lên điều chất chứa trong tim: “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Và Chúa đã tin tưởng giao trách nhiệm cho ngài.

Lạy Chúa, Chúa đã đặt nền móng Giáo Hội trên nền tảng thánh Phê-rô. Mỗi người chúng con cũng được Chúa tin tưởng và giao trách nhiệm xây dựng nền tảng Giáo Hội, Hội dòng tại những môi trường, những nơi chúng con phục vụ.

Nhưng Chúa ơi, viên đá tâm hồn chúng con cũng đang cần được trau chuốt mài dũa để ăn khớp với những viên đá khác nằm cạnh. Trong đời sống chung thì không tránh khỏi những va chạm nhau, bởi vì chúng con tuy từ bỏ tất cả những vẫn còn đó biết bao là ích kỉ, gian dối và độc quyền. Tòa nhà Giáo hội, Hội dòng vẫn còn dang dở nếu chúng con cứ mãi chai lì trong cái tôi lạnh lùng, cứng nhắc của chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết xây dựng bằng chính đời sống đức tin, bằng ơn Thánh Chúa và sống yêu thương, quảng đại của mình.

Xin cho chúng con biết nơi gương Thánh Phaolô sống sự thật và làm chứng cho sự thật bằng chính đời sống hằng ngày. Và nhất là nhiệt tâm xây dựng tòa nhà Giáo Hội dù phải nhiều gian nan, nguy khó cũng hòa hợp liên kết với nhau. Để tất cả chúng con trở thành những viên đá vững chắc xay dựng tòa nhà kiên cố không gì có thể phá đổ được. Amen

 Ephata

Thứ Sáu, ngày 30.06.2023.

Tin Mừng Mt 8, 1-4

“Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói:” Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.(Mt 8,2)

Lạy Chúa, vượt qua những khó khăn về sự mặc cảm, người phong hủi đã tiến đến cùng Chúa, bái lạy và nài xin Chúa chữa cho mình được sạch. Với thân phận con người mỏng dòn, yếu đuối, dễ sa ngã, chúng con cũng đang mang đủ thứ bệnh tật nơi tâm hồn của chúng con. Nhưng liệu chúng con có đủ can đảm để gạt bỏ cái tôi của bản thân, nhìn nhận mình tội lỗi mà chạy đến cùng Chúa, nài xin Người tha thứ cùng chữa lành những thương tích nơi tâm hồn chúng con hay không? Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con dám từ bỏ đường tội lỗi mà quay về với Chúa, chạy đến cùng Chúa và nài xin Chúa đoái nhìn đến chúng con. Amen

 LTT

Thứ Bảy, ngày 01.07.2023

Tin Mừng Mt 8, 5 – 17

Lời Chúa trong tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy được một đức tin mạnh mẽ và một tấm lòng nhân ái, từ tâm. Thật sự, trong cuộc sống hơn thua tranh giành ngày nay hiếm khi ta thấy được một người chủ nào mà biết cúi mình xuống để thấy được nhu cầu của người dưới mình, để biết quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ người, có thể người đó là một người hầu, một người đầy tớ.

Ấy vậy mà, viên đại đội trưởng trong tin mừng ông đã làm được điều đó. Ông đã không quản ngại đường xa, và ông đã đích thân tìm đến gặp Chúa Giê-su để xin Ngài chữa cho người đầy tớ của mình được khỏi bệnh chỉ bằng một lời phán của Chúa Giê-su thôi. Ông đã tự hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa vì ông tự thấy mình là người tội lỗi, không đáng được Chúa Giê-su vào nhà mình.

Lạy Chúa, với lòng tin mạnh mẽ và lòng mến chân thành mà viên đại đội trưởng đã làm cho Đức Giê-su chạnh lòng. Và ông giúp cho người đầy tớ của mình khỏi bệnh qua quyền năng của Chúa. Xin cho chúng con biết noi theo gương viên đại đội trưởng luôn vững tin vào quyền năng của Chúa, luôn biết hạ mình trước Thiên Chúa và luôn biết cúi mình xuống để thấy được nhu cầu của chị em con. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Thiên Chúa. Amen

Hoa Hồng Thủy Tinh

Trả lời