Sau Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 22.05.2023

Tin Mừng Ga 16, 29-33

“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.”

Lạy Chúa Giê-su, trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa đã tiên báo rằng: những ai đi theo Chúa sẽ phải gặp gian nan, bắt bớ, chống đối,… Quả thật, nhìn lại lịch sử Giáo Hội qua mọi thời đại đã phải trải qua bắt bớ, chống đối, hiểu lầm, … Tuy nhiên, qua nhiều cách thế Chúa vẫn chở che, nâng đỡ Giáo Hội để Giáo Hội tồn tại và vững chắc cho đến hôm nay.

Lạy Chúa, sống giữa xã hội hôm nay, với nhiều cám dỗ và thử thách, xin cho chúng con luôn can đảm trước những khó khăn, đón nhận nghịch cảnh với tất cả lòng yêu mến Chúa. Xin cho chúng con dám chiến đấu với chính bản thân mình, từ bỏ ý riêng và hoàn toàn tín thác vào bàn tay quan phòng của Chúa. Vì chúng con tin rằng nếu chúng con cùng thông phần vào Thập Giá của Chúa thì chúng con cũng sẽ được Phục Sinh với Người.

Têrêsa Hồng Xuyến – Thỉnh Sinh

Thứ Ba, ngày 23.05.2023

Tin Mừng Ga 17, 1-11a

“Mà sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Đức Giê-su Ki-tô” (Ga 17,3)

Lạy Chúa, con đường chúng con đi nhiều lúc bị bóng tối thế gian che mờ, đánh mất đi sự bình an Chúa ban cho chúng con. Thánh ý Chúa là ánh sáng trong đời chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết để tâm suy gẫm Lời Chúa để Lời Chúa thấm vào tâm hồn. Nguyện xin tình yêu Chúa gìn giữ cuộc đời chúng con vì không có Chúa bước chân con sẽ cô đơn buồn tẻ. Mọi khó khăn thử thách rồi cũng qua đi, chỉ còn tình Chúa bên con mãi. Xin Chúa giúp chúng con trở nên cánh tay nối dài của Chúa nơi thế gian này, hăng say đem tình yêu Chúa đến với những ai chưa nhận biết Chúa.

Maria Thiện Như – Thỉnh Sinh

Thứ Tư, ngày 24.05.2023

Tin Mừng Ga 17,11b-19

Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa đã cầu xin Chúa Cha giữ gìn các môn đệ còn ở lại trong thế gian. Điều cần thiết là trung thành bước theo giáo huấn của Chúa Giê-su còn mọi sự hãy luôn tín thác vào bàn tay quan phòng của Chúa.

Lạy Chúa chúng con cũng giống như các môn đệ ngày xưa sống giữa thế gian với bao khó khăn của thử thách, sống giữa thế gian nhưng không thuộc về gian, không thuộc về người đời. Và vì không giống thế gian nên luôn bị thế gian ghét bỏ, bách hại.

Ơn gọi chúng con là sống giữa đời, thấm nhập vào thế gian để phục vụ nhân loại và đem mọi người về với Chúa. Là một cuộc chiến không đơn giản nhưng trái tim chúng con đã thuộc về Chúa. Cùng với ơn Thánh Chúa chúng con sẽ cố gắng. Xin Chúa giữ gìn và giúp chúng con chiến thắng trong khả năng, giới hạn và môi trường chúng con đang sống. Xin cho chúng con trung kiên bước theo Chúa đến cùng. Amen

Ephata

 Thứ Năm, ngày 25.05.2023

Tin Mừng Ga 17, 20-26

“Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.” (Ga 17,21)

Qua lời cầu nguyện của Chúa Giê-su, chúng con được mời gọi sống hiệp nhất trong một Thiên Chúa và hiệp thông với nhau.

Lạy Chúa, Ngài vẫn luôn yêu thương chúng con và mong muốn chúng con sống yêu thương nhau, hiệp nhất trong tình yêu của Chúa. Nhưng vì tội lỗi, chúng con đã xa cách Chúa và xa cách nhau. Tuy vậy, Chúa vẫn không bỏ chúng con luôn kêu gọi chúng con trở về với tình yêu của Chúa. Chúa đã từng bước từng bước một hàn gắn sự đổ vỡ, và chính Chúa Giê-su đã xuống thế gian để trở nên sợi dây liên kết chúng con với Chúa và với tất cả anh chị em. Hiện nay, Giáo Hội chúng con đang nổ lực duy trì và phát triển sự hiệp nhất ấy. Đặc biệt, năm nay Giáo Hội mời gọi sống tình hiệp hành.

Xin cho mỗi người chúng con biết nỗ lực, thông cảm, tha thứ cho nhau, biết gạt bỏ ý riêng ra bên ngoài để đi đến sự hiệp nhất. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết quên mình, loại bỏ sự tự ái và kêu ngạo để cùng nhau sống hiệp nhất trong tình yêu Chúa. Và nhờ đó chúng con làm chứng cho niềm vui và lòng thương xót Chúa.

Chiên Con

 Thứ Sáu, ngày 26.05.2023. Thánh Philipphê Nêri, Lm

Tin Mừng Ga 21, 15-19

Cũng như Thánh Phêrô được Chúa giao cho sứ mạng Mục tử chăn dắt đoàn chiên. Mỗi người chúng con cũng được Chúa giao cho sứ mạng mục tử trong phạm vi và khả năng của mình. Nhưng trước nhất chúng con phải có lòng yêu mến Chúa và phải biết hy sinh đến độ phải dâng hiến cả mạng sống, lý trí và con người của mình.

Lạy Chúa, chúng con mang thân phận con người, thấp hèn rất dễ sa ngã mỏng dòn nếu không có ơn Chúa làm sức mạnh. Chúa đã tin tưởng và phó thác sứ mệnh mục tử cho chúng con. Xin cho chúng con có lòng yêu mến Chúa thật sự “yêu đi thì muốn làm gì thì làm”. Xin thắp lên quả tim chúng con ngọn lửa yêu mến nồng nàn để dù sống trong thử thách, gian nan chúng con luôn vững lòng cậy trông và chu toàn sứ mệnh Chúa trao. Xin cho chúng con biết chết đi cái toi của mình hy sinh thời gian, công sức, sức mạnh và cả con người để phục vụ những nhu cầu của tha nhân. Không so đo hơn thiệt tính toán vì tin chắc rằng phần thưởng Chúa dành cho chúng con ở trên trời và tận hưởng vinh quang với Chúa muôn đời. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Philipphê Nêri, xin Chúa thêm sức và nghị lực cho chúng con.

Ephata

 Thứ Bảy, ngày 27.05.2023

Tin Mừng Ga 21, 20 – 25

“Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo Thầy.” (Ga 21,22)

Mỗi người trong chúng con khi sinh ra đều mang trong mình một ơn gọi theo Chúa. Lạy Chúa, trong cuộc sống của chúng con, nhất là cuộc sống bước đi trên con đường dâng hiến, xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa nói riêng với mỗi người chúng con “Phần con, hãy theo Thầy” để chúng con biết hạ cái tôi của mình xuống và đừng ghen ghét, ganh tị với anh chị em con mà làm chùng bước con đường đến với Chúa.

Ai cũng đều có thánh giá để vác và bước theo Ngài. Xin cho chúng con vững tin và đón nhận những khó khăn trên con đường chúng con đang bước đi như là những thánh giá mà Chúa gởi đến cho chúng con. Xin cho chúng con biết vui vẻ, đón nhận, tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào Chúa Giê-su Ki-tô – Vua Tình Yêu. Amen

Ysave Hồng Thắm – Thỉnh Sinh

Trả lời