Mừng Sinh Nhật Mẹ

Thế trần hợp tiếng hoan ca

Mừng ngày Trinh Nữ sinh ra cõi đời

Vô song tuyệt tác rạng ngời

Mẹ là thọ tạo Chúa Trời nâng niu

 

Khôn ngoan, đức hạnh, mỹ miều…

Ngợi ca về Mẹ bao điều không ngơi

Từ xưa dự định ngàn đời

Ngôi Hai Con Chúa ngự nơi cung lòng

 

Mẹ xinh đẹp tựa vầng đông

Chiếu soi nhân thế trong vòng tối tăm

Mẹ như hạt giống âm thầm

Giêsê gốc tổ nảy mầm bông hoa

 

Khi xưa nguyên tổ Evà

Bất tuân lệnh Chúa ngã sa tội tình

Nay Evà mới trung trinh

Xin Vâng ý Chúa – hủy mình ra không

 

Mừng Sinh nhật Mẹ con mong

Hết mọi người thế tỏ lòng kính yêu

Trần gian khốn khó trăm chiều

Nép vào lòng Mẹ mọi điều lắng vơi.

Bảo Bảo

Trả lời