Mừng Em Ngày 08.03

Chào em một người nữ

Đã chọn chữ Hiến Dâng

Yêu Khiết Tịnh Thanh Bần

Sống Xin Vâng khiêm hạ

Chẳng nề bao vất vả

Nguyện tất cả vì yêu

Mặc mưa nắng sớm chiều

Luôn giữ điều tâm quyết

Cho đi không hối tiếc

Nhận lại với niềm vui

Dù bão tố dập vùi

Vẫn hiên ngang cất bước

Giữ trong tim nguyện ước

Rạng danh Nước Chúa Cha

Hôm nay tám tháng 3

Chúc em nhiều hạnh phúc

Bảo Bảo

Trả lời