Khai Mạc Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I tại Giồng Tre

“Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi….”

Bài hát “Thiếu Nhi Tân Hành Ca” vang lên, ngọn cờ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể được giương cao, đó chính là niềm vui của Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Vĩnh Long, đặc biệt của Họ đạo Giồng Tre trong ngày 18.10.2022 vừa qua.

Được sự quan tâm của Cha Tuyên Úy Liên Đoàn cùng quý Cha Đặc trách thiếu nhi trong khu vực, Ban Huấn Luyện của Liên đoàn đã đến Họ đạo Giồng Tre khai mạc khóa huấn luyện Huynh Trưởng cấp I.

Hiện diện trong buổi khai mạc có Cha Micae Phạm Long Giang – Cha Sở họ đạo Giồng Tre, Quý Cha đặc trách, quý Trưởng trong Ban Huấn Luyện, và gần 80 em thiếu nhi được quy tụ từ các họ đạo: Bình Đại, Vang Quới, Phú Thuận, Lộc Thuận, và Giồng Tre. Đặc biêt, Quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn cũng được vinh dự tham gia cộng tác trong Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo Phận, trực tiếp góp phần giáo dục thiếu nhi trong Giáo Phận nhà.

Tất cả đều là những bước chân gieo vãi Tin Mừng. Kính Chúc Quý Cha, Quý Dì Trợ Úy, Quý Trưởng được dồi dào sứ khỏe, niềm hăng say loan báo Tin Mừng qua việc phục vụ trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Nguyện xin Anh Cả Giê-su là vị Huynh Trưởng Tối Cao luôn đồng hành và dẫn dắt để Liên Đoàn Giáo Phận Vĩnh Long luôn sống tốt khẩu hiệu của người Huynh trưởng là “Phụng Sự” Chúa cách tốt nhất.

Ban VH – TT Mến Thánh Giá Cái Mơn

Một số hình ảnh:

Trả lời