Hạnh Ngộ

Từ xa Cái Mơn – Bến Tre

Quý Sơ Dòng Mến đã về nơi đây

Lưu lại Giáo xứ đong đầy yêu thương

Ấm nồng tỉnh cảm vấn vương

Hiệp thông, chia sẻ theo gương Chúa Trời

Đặc sủng phục vụ mọi người

Đem tình yêu Chúa vào đời hôm nay

Hy sinh, phục vụ, hăng say

Viếng thăm, cầu nguyện, hằng ngày tin yêu

Quý Sơ thánh – đẹp mỹ miều

Hôm nay thể hiện một điều hiệp thông

Phú Yên chúng con ước mong

Quý Sơ lưu lại trong lòng nét riêng

Chúng con Giáo xứ Phú Yên

Mong ngày tái ngộ linh thiêng thế này.

Lm. Anton Nguyễn Văn Khánh – Giáo xứ Phú Yên

Trả lời