Đèn chầu

Một hôm, ghé nhà Chầu

Thấy ngọn đèn chầu tắt

Loanh quanh tìm công tắc

Thắp ngọn đèn sáng lên

 

Ngọn đèn bổng buồn tênh

Nói lên lời tâm sự

Nói lên những suy tư

Cho một Đấng vô hình

 

Đèn trách ta vô tình

Trước tình yêu tự hiến

Chúa Cha tình vô biên

Đã dâng tiến con mình

Trên đồi cao thập giá

 

Chúa Con vì tất cả

Loài người trong chúng ta

Đã không quá nề hà

Treo tình trên thánh giá

 

Tình hóa bánh thiết tha

Mỗi ngày ta lãnh rước

Thế nhưng, tình sau trước

Ta đáp trả thế nào?

 

Ngọn đèn nói rồi im

Để mình ta suy nghĩ

Ta thua ngọn đèn tí

Luôn cạnh Chúa ngày đêm

 

Lòng ta quá êm lìm

Sau mỗi ngày công việc

Chúa chờ ta đến viếng

Ta vắng bóng triền miên

 

Không phải như thế thôi

Nhưng nhiều không kể xiết

Ta giật mình hối tiếc

Xét mình thay đổi thôi.

Hứa với Chúa

Trả lời