Cùng Nhau Đi Qua

Nặng nề và trống rỗng

Rối rắm và lông bông,

Bởi tháng ngày lưu vong

Đi hoang tự trong lòng

 

Một mình con một bóng,

Chúa lại ở trên không.

Con mất lòng cậy trông,

Chẳng còn niềm hy vọng.

 

Con tự mình đeo gông,

Tự con làm đời hỏng.

Vì một cơn ác mộng,

Vì trần đời hư không.

 

Làm sao tim bất động

Sau tháng ngày lưu vong?

Để tình yêu tinh ròng,

Giữa biển đời bão giông???

 

Chẳng lẽ lại như không?

Chẳng thể một đời hỏng.

Qua rồi thời lưu vong

Theo Ngài – Người Tình Ngông !

Tiên Linh

Trả lời