Con Thắc Mắc

Chúa ơi Chúa sắp về Trời,

Mà sao chỉ dặn một điều nhỏ thôi

Con ngồi nghĩ ngợi chẳng ngơi

Tìm câu giải đáp Ngôi Lời đã ban.

 

Yêu thương! Con có sẵn sàng?

Trao ban như Chúa chẳng màng tấm thân

Chết cho nhân thế gian trần

Chết đi để tạo phúc phần nhân gian!

 

Yêu thương như Chúa đã ban

Yêu nên tha thứ cho người mình thương

Yêu người ân nghĩa, bình thường

 Yêu người thì nghịch, mới là con Cha.

Người Tông Đồ

Trả lời