Chuyến Tàu Thời Gian

Thời gian vùn vụt trôi nhanh

Để cho chiếc lá lìa cành bay xa

Cuộc đời ngắn ngủi mau qua

Thời gian cứ lướt đi xa theo người

 

Bên nhau chỉ có một thời

Trao nhau thương mến để đời sống vui

Người đi, ta ở đều vui

Sân ga đưa tiễn người đi về Trời

 

Phúc thay ai sống giữa đời

Khôn ngoan cầu nguyện, gẫm Lời Chúa trao

Hành trang là sống làm sao,

Để không lỡ nhịp chuyến tàu thời gian

 

Đời vui vì những ân ban

Giúp ta sống thánh giữa ngàn gian nan.

Hoa Xuân

Trả lời