Bắt Đầu

Chẳng bao giờ quá muộn

Cho một việc bắt đầu

Hơn đợi đến ngày sau

Rồi hẹn lần, hẹn lượt

 

Đời là một ván cược

Nếu bỏ lỡ hôm nay

Có chắc đến ngày mai

Ta vẫn còn cơ hội

 

Khi nghe tiếng mời gọi

Hãy vội vã lên đường

Lúc còn thấy ánh dương

Kẻo bóng đêm vây kín

 

Yêu đi đừng suy tính

Được, thua, mất, thiệt, hơn

So với nỗi cô đơn

Yêu vẫn “lời” hơn nhé

 

Tiếng Chúa vang lên khẽ:

“Cứ can đảm bắt đầu

Dầu vấp ngã thương đau

Bên con còn Ta đấy” !!!

Bảo Bảo

Trả lời