Bài 46: Điều Răn Thứ Bảy

SỐNG CÔNG BẰNG

 1. LỜI CHÚA   “Của Xê-da trả về Xê-da; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21)
 2. GHI NHỚ
  1. H. Điều răn thứ bảy dạy ta những gì?

  T. Điều răn thứ bảy dạy ta sống công bằng: nghĩa là tôn trọng của cải người khác và sử dụng của cải trong tinh thần chia sẻ.2. H. Tội lấy của người khác cách bất công là những tội nào?

  T. Là những tội này :
  – trộm cắp.
  – gian lận.
  – hối lộ
  -Thâm lạm của công.
  – cho vay ăn lời quá đáng.3. H. Tội giữ của người khác cách bất công là những tội nào?

  T. Là những tội này :
  – không trả nợ.
  – trốn thuế.
  – tích trữ của gian.
  – không hoàn lại của đã mượn hay đã lượm.4. H. Điều răn thứ bảy còn cấm điều gì nữa không?

  T. Điều răn thứ bảy còn cấm:
  -Vi phạm hợp đồng đã ký kết.
  -Đánh bài cờ bạc .
  -Mua bán trao đổi thân xác con người.5. H. Kẻ đã lỗi đức công bằng thì phải làm thế nào?

  T. Phải hoàn trả lại những gì đã chiếm đoạt, và bồi thường cân xứng những thiệt hại gây ra.6. H. Người Kitô hữu cần góp phần nào cho công bằng xã hội?

  T. Người tín hữu cần có sáng kiến góp phần theo 3 cách:
  -Một là hợp tác để dấn thân phục vụ lợi ích chung, chống tệ nạn xã hội.
  -Hai là tận tâm giúp đỡ người nghèo khó.-Ba là không tham nhũng, hối lộ, không sử dụng của cải cách ích kỷ.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm sống công bằng, không gian lận, trộm cắp .

 1. CẦU NGUYỆN   Xin cho mọi người biết sử dụng tài sản cá nhân cũng như tập thể cách chính đáng.

Trả lời