Bài 45: Điều Răn Thứ Sáu & Thứ Chín

SỐNG KHIẾT TỊNH

 1. LỜI CHÚA   “Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác” (1Cr 6,13).
 2. GHI NHỚ1. H. Điều răn thứ 6 và 9 dạy ta sự gì?

  T. Dạy ta sống Khiết tịnh trong tư tưởng, lời nói và việc làm.2. H. Đức Khiết tịnh là gì?

  T. Đức Khiết tịnh là ơn Chúa ban, giúp ta làm chủ bản năng tính dục, để sống phù hợp với thánh ý Chúa trong bậc sống của mình.3. H. Đức Khiết tịnh đem lại cho ta điều gì?

  T. Đức Khiết tịnh giúp cho sức sống và tình yêu của ta được tinh tuyền, để hiến trọn cho Thiên Chúa và cho tha nhân theo bậc sống mình.4. H. Có những tội nào phạm đến đức Khiết tịnh?

  T. Có những tội này :
  – Một là nhìn ngắm hoặc tưởng nghĩ đến điều dâm ô.
  – Hai là nói những lời dâm ô, thô tục, và phổ biến phim ảnh, sách báo khiêu dâm.
  – Ba là tìm thú vui nhục dục ngoài hôn nhân, một mình hoặc với người khác.5. H. Muốn sống Khiết tịnh, ta cần phải làm gì?

  T. Ta cần làm những việc này :

– Một là chuyên chăm cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích – Hai là sáng suốt làm chủ ngũ quan và trí tưởng tượng. – Ba là sống đoan trang, tiết độ và xa lánh dịp tội. – Bốn là năng đọc Lời Chúa và sách báo lành mạnh.
III. THỰC HÀNH  
Em không xem sách báo, phim ảnh xấu.
IV. CẦU NGUYỆN  
Xin cho mọi người yêu mến sự trong sạch nơi thân xác và trong tâm hồn.

Trả lời