Bài 38: Tránh Xa Tội Lỗi

 1. LỜI CHÚA
  “Chỉ vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian, và tội đã gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội” (Rm 5,12).
 2. GHI NHỚ1. H. Tội là gì?

  T. Tội là lời nói, việc làm, hoặc ước muốn nghịch với luật Chúa. Tội xúc phạm đến Thiên Chúa, gây tổn thương cho bản thân và cho tha nhân.2. H. Tội trọng làm hại ta thế nào?

  T. Tội trọng phá huỷ sự sống siêu nhiên; cắt đứt tình nghĩa với Thiên Chúa, và nếu không hối cải, thì sẽ bị xa cách Chúa đời đời.3. H. Tội nhẹ làm hại ta thế nào?

  T. Tội nhẹ khiến ta giảm bớt lòng mến Chúa, dễ hướng chiều về điều xấu và dễ phạm tội trọng hơn.4. H. Các tội ta phạm thường do những nết xấu nào?

  T. Thường do bảy nết xấu, quen gọi là Bảy mối tội đầu.5. H. Thiên Chúa có thái độ nào đối với tội nhân?

  T. Thiên Chúa là Đấng nhân từ và công bằng vô cùng, luôn thương xót và sẵn sàng tha thứ cho những ai thật lòng sám hối ăn năn.6. H. Ta phải có thái độ nào đối với tội lỗi?

  T. Ta phải dứt khoát với tội lỗi, tránh xa dịp tội, siêng năng Xưng tội Rước lễ, và cố gắng đổi mới đời sống hằng ngày.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm tránh xa dịp tội, không làm điều xấu.

 1. CẦU NGUYỆN
  Xin ơn biết dứt khoát với tội lỗi, và siêng năng tập luyện nhân đức.

Trả lời