Bài 23: Bí Tích Thánh Thể

 

 1. LỜI CHÚA
  “Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Và Bánh Ta sẽ ban, chính là Thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51).
 2. GHI NHỚ1. H. Bí tích Thánh Thể là gì?T. Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập, để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh giá, và để ban Mình Máu Người trong hình bánh rượu, làm của nuôi linh hồn ta.2. H. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể thế nào?T. Trong Bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả các con cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”. Rồi Người cầm lấy chén rượu, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả các con cầm lấy mà uống, vì này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (K.N.T.T.II).3. H. Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể thế nào?

  T. Chúa Giêsu hiện diện dưới hình bánh hình rượu, cách thực sự và toàn vẹn, cùng với xác hồn và Thần tính của Người. (x.Dz. 1651)4. H. Chúa Giêsu ban quyền cho ai được cử hành Bí tích Thánh Thể?
  T. Chúa Giêsu ban quyền cho các Tông đồ và những người kế tiếp các ngài trong chức linh mục, khi nói rằng: “Các con hãy làm việc này mà nhờ đến Thầy”. (KNTT)

  5. H. Ta phải thờ kính Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể thế nào?
  T. Ta phải siêng năng kính viếng, thờ lạy Thánh Thể, giữ nghiêm trang trong nhà thờ, nhất là tham dự Thánh lễ và rước lễ sốt sắng.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm sống trong sạch, để xứng đáng rước Mình Máu Chúa.

 1. CẦU NGUYỆN
  Xin cho mọi người biết yêu mến, thờ lạy và năng kính viếng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trả lời