BÀI 19: Hội Họp Và Điều Khiển Một Buổi Họp Đội – Họp Chi Đoàn

Họp là một trong những sinh hoạt không thể thiếu để duy trì vàphát triển đơn vị (đội, chi đoàn…)

Dù là Đội hay Chi Đoàn, Họp được chia ra:

– Họp Thường Kỳ: Diễn ra hàng tuần để:

  • Học hỏi theo chương trình
  • Củng cố và phát triển tinh thần đồng đội
  • Kiểm điểm, đúc kết công tác tuần qua. Vạch chương trình công tác tuần tới

– Họp Bất Thường: Được triệu tập theo nhu cầu để thông báo chương trình, kế hoạch hoặc triển khai công tác ngoài lịch họp thường kỳ. Không phải để học hỏi. Những buổi họp bất thường của Chi Đoàn thường chỉ bao gồm các trưởng trong Ban Quản Trị Chi Đoàn và các Đội Truởng của chi đoàn. Kết quả của buổi họp, nếu cần, sẽ được thông báo cho đoàn sinh ở các phiên họp thường kỳ của Đội hoặc Chi Đoàn

  1. HỌP ĐỘI
  2. Chương Trình và Phân Công

– Đội Phó tập họp, Thư ký điểm danh

– Mời Đội Trưởng khai mạc, Đội Trưởng xướng kinh

– Một em được chỉ định trước (hoặc quản ca) bắt Bài Ca Đội

– Đội Trưởng mở đầu bằng cách giới thiệu nội dung họp

– Đội Trưởng ôn bài cũ, dậy bài mới (nội dung theo Chương trình Thăng Tiến)

– Sinh hoạt xen kẽ

– Các hoạt động của đội (thu quỹ, báo cáo quỹ, giải quyết những vấn đề phát sinh trong tuần…)

– Dặn dò, phân công tác tuần tới

– Đội Phó phụ trách phần bế mạc

  1. Cách Điều Hành Buổi Họp Đội

– Đúng giờ (khai mạc, bế mạc đúng giờ. thời gian không nên quá 90 phút)

– Không khí buổi họp phải nhẹ nhàng, vui tươi, thân tình nhưng không suồng sã

– Chương trình họp phải dứt khoát, gọn, hợp lý

– Kết luận rõ ràng, dẫn đến công tác khả thi

– Khi vì lý do khách quan nào đó, không khí buổi họp căng thẳng, tẻ nhạt, tốt nhất là nên chấm dứt sớm. Để tránh trường hợp này, Đội Trưởng và Đội Phó cần bàn bạc kỹ trước khi họp

  1. HỌP CHI ĐOÀN

Họp chi Đoàn là buổi họp của các đội trong chi đoàn, gồm tất cả các đoàn sinh.

Mục Đích họp chi Đoàn là:

– Ôn tập, củng cố bài đã học trong đội

– Học hỏi những bài Đội Trưởng chưa thể dậy trong đội

– Sinh hoạt chung giữa các đội trong chi đoàn

  1. Chương Trình và Phân Công

– Thông thường buổi họp chi đoàn diễn ra sau buổi họp giữa Ban Quản Trị chi đoàn với các đội trưởng trong chi đoàn, để các đội trưởng biết rõ và nắm trước nội dung buổi họp.

– Chi Đoàn Phó tập họp chi đoàn nhiều hàng dọc

– Thư Ký điểm danh

– Tập họp vòng tròn, Chi Đoàn Phó mời CĐT vào.

– Bài ca Chi Đoàn (nếu có)

– Chi Đoàn trưởng nói lời mở đầu. Xướng Kinh Khai Mạc

– Chi Đoàn trưởng hoặc một trưởng khác được chỉ định ôn hoặc thực hành bài cũ, dạy bài mới

– Quản trò, quản ca sinh hoạt xen kẽ bằng trò chơi, bài hát, băng reo…

– Dặn dò, khuyến khích

– Thư ký ghi lại những nét chính của buổi họp vào biên bản, và đọc lại biên bản trước khi bế mạc.

– Chi Đoàn Phó lo phần bế mạc và giải tán

– Sau buổi họp chi đoàn, Ban Quản Trị Chi Đoàn và các đội trưởng nên gặp nhau ít phút để rút kinhnghiệm.

  1. Cách Điều hành buổi họp chi Đoàn

– Như cách điều hành họp đội

– Tôn trọng và nâng cao vai trò đội trưởng

– Dùng các đội trưởng làm mẫu (với điều kiện đội trưởng phải được tập và báo trước)

– Trong sinh hoạt, nếu có thi đua, nên dùng đội làm đơn vị thi đua

LƯU Ý: Khi họp Đội hoặc Chi Đoàn, Đội Trưởng hay Chi Đoàn Trưởng không nên “độc diễn”. Cần phân công hài hòa, hợp lý để mọi người cùng làm việc. Có thể linh động các chi tiết phụ cho phù hợp hoàn cảnh. Không nên cứng nhắc.

 

Trả lời