Bài 17: Ơn Phục Sinh và Đời Sống Vĩnh Cửu

 1. LỜI CHÚA  “Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án”.II. GHI NHỚ

  1. H. Khi chết thì số phận con người sẽ ra sao?
  T. Khi chết thì linh hồn lìa khỏi xác, đến trước toà Chúa để chịu phán xét riêng về những việc lành dữ đã làm khi còn sống. Sau đó linh hồn sẽ lên thiên đàng, hoặc xuống hoả ngục, hay chịu thanh tẩy trong luyện ngục.

  2. H. Theo Kitô giáo, sự chết có ý nghĩa gì?
  T. Theo Kitô giáo, chết là kết thúc cuộc sống trần gian; chết là hậu quả của tội lỗi và là một biến đổi đi vào cuộc sống mới.

  3. H. Tại sao chúng ta tin xác loài người sống lại?
  T. Vì chúng ta tin vào Thiên Chúa là Chúa kẻ sống; tin vào Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, và tin vào lời Người hứa ban sự sống lại cho những ai thuộc về Người.

  4. H. Có phán xét chung nữa không?
  T. Sẽ có phán xét chung vào ngày tận thế, khi Chúa Kitô trở lại trong vinh quang. Lúc ấy, tất cả mọi người sẽ trình diện trước toà Chúa để trả lẽ về các hành vi của mình, và chịu thưởng phạt đời đời cả hồn lẫn xác.

  5. H. Vũ trụ này rồi sẽ ra sao?
  T. Vào ngày Tận thế, vũ trụ hữu hình này sẽ được biến đổi và thông phần vào vinh quang của Chúa Kitô, làm nên “Trời mới, Đất mới”.

  III. THỰC HÀNH  Mỗi ngày em làm một việc tốt giúp người thân cận, em sẽ được Chúa thưởng công sau này.
  IV. CẦU NGUYỆN  
  Lạy Chúa Giêsu, nhờ việc Chúa chịu chết và sống lại mà loài người chúng con được hy vọng bước vào đời sống mới sau khi qua đời. Xin giúp chúng con biết sống thánh, để mai sau được sống hạnh phúc đời đời.

Trả lời