BÀI 1: LỊCH SỬ VÀ BƯỚC TIẾN CỦA PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM

  1. NGUỒN GỐC

+ Năm 1865, từ Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, hai linh mục Léonard Cross và Henri Ramière đã quy tụ các em thiếu nhi thành một đoàn thể có tổ chức và mệnh danh là Đạo Quân riêng của Đức Giáo Hoàng với mục đích bảo vệ tâm hồn các em khỏi bị cuốn theo phong trào tục hoá đang lan tràn trong các trường học Công Giáo Pháp lúc bấy giờ.

+ Năm 1910, qua Sắc Lệnh Quam Singulari, Đức Giáo Hoàng Pio X mong muốn và cổ võ các thiếu nhi được rước lễ sớm, nối tiếp tinh thần tông đồ cầu nguyện, Phong Trào Nghĩa Binh Thánh Thể được chính thức thành lập tại Pháp năm 1917 do một cha Dòng Tên là Bessière. Phong Trào trực thuộc Hội Tông Đồ Cầu Nguyện

  1. PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM

Nhìn thấy kết quả giáo dục thiếu nhi do Phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể tại Pháp, năm 1929, hai linh mục Dòng Xuân Bích đã đem Phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể vào Việt nam và thành lập đoàn đầu tiên tại Hà Nội, và tiếp tục:

– Năm 1931 tại Huế, Sài Gòn

– Năm 1932 tại Phát Diệm và Thanh Hoá

– Năm 1935 tại Vinh và Vĩnh Long

– Năm 1936 tại Quy Nhơn

– Năm 1937 tại Thái Bình, Bùi Chu

– Năm 1951 tại vùng Mỹ Tho, Xuân Lộc, Phú Cường

Năm 1954, do biến cố di cư, gần một triệu đồng bào Công Giáo từ các Giáo Phận Miền Bắc vào Nam, mang theo cả Phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể, và tiếp tục phát triển mạnh tại đây.

Năm 1957, Các Giám Mục Việt Nam bổ nhiệm cha Micael Nguyễn khắc Ngữ làm Tổng Tuyên Uý đầu tiên của Phong trào nghĩa Binh Thánh Thể

Năm 1964, cha Micael làm Giám Mục Long Xuyên, cha Phaolô Nguyễn văn Thảnh được bổ nhiệm làm Tổng Tuyên Uý

Năm 1965, Bản Nội Quy Thống Nhất được ban hành, theo đó, Nghĩa Binh Thánh Thể được đổi thành PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM

Năm 1971, Cac Giám Mục Việt Nam chấp thuận cho thi hành Nội Quy Mới thay thế bản Nội Quy thống nhất năm 1965, với danh xưng: Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam (điều 1) lấy Lời Chúa làm nền tảng và chất liệu để giáo dục (điều 4)

Năm 1972, đánh dấu mức trưởng thành của Phong Trào, Đại Hội Thiếu Nhi Thánh Thể Toàn Quốc VỀ ĐẤT HỨA I được tổ chức tại Bình Triệu và quy tụ được 2000 huynh trưởng từ các Giáo Phận trên toàn quốc

Năm 1974, vì lý do sức khoẻ, cha Phaolô Nguyễn văn Thảnh đã xin từ chức, Cha Giuse Vũ đức Thông được bổ nhiệm thay thế.

Năm 1975, Phong Trào có khoảng 140.000 đoàn sinh; 3.800 huynh trưởng các cấp hoạt động trong 650 giáo xứ của 13 giáo phận trên toàn quốc. Trong đó, hai Giáo Phận đông đoàn sinh nhất là Xuân Lộc với 40.000 và Sài Gòn 38.000.

Sau biến cố 30/4/1975, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tự giản lược các hoạt động bên ngoài, chỉ giữ lại sinh hoạt cốt lõi dưới hình thức các lớp Giáo Lý.

Sau 15 năm làm quen với xã hội mới, năm 1990, Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể bắt đầu nhen nhúm lại, tuy vẫn trong âm thầm nhưng vẫn đạt hiệu quả và dần “bước ra ngoài ánh sáng”, đi đầu là Tổng giáo phận Sài Gòn:

  • Tháng 4 – 1999, thành lập Ban Mục vụ Thiếu nhi.
  • Năm 2003: Liên đoàn An-rê Phú Yên, Tổng giáo phận Sài Gòn được thành lập.
  • Năm 2004: Ban Chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ đầu tiên thành lập.

Năm 2016, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cử Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên làm Giám mục đặc trách Thiếu nhi Thánh Thể và Giới trẻ toàn quốc.

Năm 2017, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên làm Giám mục đặc trách Thiếu nhi Thánh Thể; từ đó bổ nhiệm Tổng Tuyên úy và Tuyên úy các Giáo tỉnh, cũng như bầu Ban Điều hành Thiếu nhi Thánh Thể toàn quốc và các Giáo tỉnh.

Ngày 21/4/2019, Bản Nội Quy mới được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên ban hành, đánh dấu sự thống nhất của PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM tại các Giáo phận.

III. THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM Ở HẢI NGOẠI

Năm 1975, lịch sử Việt Nam lật sang một trang mới, theo chân những người di tản, hàng trăm ngàn người Công Giáo Việt Nam có mặt khắp nơi trên thế giới, trong đó có các huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. Họ cũng đã gầy dựng phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại các trại tỵ nạn và đang phát triển mạnh mẽ tại các quốc gia như Mỹ, Úc, Anh, Canada, Pháp v.v…vẫn giữ danh xưng Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại …….

Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 năm 2004 Đại hội huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Việt nam lần VI với chủ đề: “Thánh Thể là hy vọng và là sức sống cho ngàn năm mới”, được tổ chức tại Đại Học Chapman, quận Cam, tiểu bang California, Hoa kỳ. Mừng kỷ niệm 75 năm (1929-2004) thành lập PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM, Hơn 1000 tuyên úy và Huynh trưởng từ khắp nơi trên thế giới qui tụ về Hoa Kỳ. Phái đoàn đại diện Việt Nam có 9 người: 4 linh mục Tuyên úy Gp. Tp. HCM và 5 Huynh trưởng (4 của giáo phận Tp. HCM, 1 của giáo phận Đà Lạt). Trong dịp này, Đại hội cũng vui mừng chào đón Đức Tân Giám mục Hoa Kỳ là người Việt Nam: Đức cha Giuse Mai thanh Lương.

 

Trả lời