Ý nghĩa huy hiệu của Đức cha tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ

Văn phòng Tòa Giám mục Nha Trang

Khấu hiệu: Vâng Lời Thầy, Con Thả Lưới – In Verbo Tuo, Laxabo Rete (Lc 5,5)

Lời này diễn tả: niềm xác tín, lòng yêu mến và sự đáp trả lời mời gọi “ra khơi”.

  1. Con thuyền có cột buồm (Thánh giá) với cánh buồm no gió đang lướt mạnh mẽ trên con sóng hình cuốn sách mở (Lời Chúa) muốn diễn tả một sự xác tín vào sức mạnh của Lời Chúa, vì “cả gió và biến cũng tuân lệnh Người” (Mc 4,41), đặc biệt vì Lời Chúa còn là “là Thần khí và là sự sống” (Ga 6, 63). Do đó “phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm” (Cv 5,29).
  2. Hình ảnh con thuyền nằm khá mềm mại không rời cuốn sách (Lời Chúa), muốn nói lên sự vâng lời và lòng yêu mến Chúa phải đi đôi với nhau vì “Ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy… Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23).
  3. Tấm lưới với 5 đường dọc và 5 đường ngang (ám chỉ Lc 5,5) được thả xuống chỗnước sâu đánh bắt cá, muốn nói lên sự đáp trả lời mời gọi dấn thân “ra khơi” (Lc 5,4). Tấm lưới thả xuống tựa dọc theo trụ buồm (Thánh giá) mà không có bóng dáng ai, vừa diễn tả sự cậy trông, vừa nói lên kết quả đánh cá dù ít dù nhiều (2 con cá) không do công lao con người nhưng là nhờ Chúa và là của Chúa.

Nguồn: giaophannhatrang.org (09.5.2023)

Trả lời