Vườn Cây Dầu Đêm Ấy Và Tâm Hồn Con Hôm Nay

Giêsu đang buồn rầu vì Giờ của Người sắp đến. Với nhân tính của mình, Giêsu run sợ trước cái chết trên thập giá, một cái chết ô nhục và đau đớn nên Người cần có thêm sức mạnh từ Cha. Giêsu – một người Con luôn sống tương quan mật thiết với Cha “Lạy Cha, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con mà xin vâng ý Cha”. Giêsu cầu xin với Cha nhưng không phải để theo ý mình mà là ý Cha thể hiện. Cả cuộc đời Giê-su là một đời liên lỉ thi hành ý Cha.

Nhìn ngắm Giêsu, con mới thấy được đời mình cũng phải như Người. Bằng cả đời sống thi hành ý Chúa, dù đó là phải chết đi hay chịu tan biến. Xin Chúa giúp con khi đứng trước sự chọn lựa giữa ý Chúa và ý mình, thì xin cho con luôn biết thưa lên rằng : “Lạy Chúa, nếu có thể được xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con mà xin ý Chúa được thể hiện”.

Trong Vườn Dầu, Giêsu hai lần gọi các môn đệ hãy cầu nguyện ‘kẻo sa chước cám dỗ’ và Người đã cầu nguyện không ngừng với Chúa Cha, để Cha ban sức mạnh và được Chúa Cha an ủi khi sai các thiên sứ đến hầu cận. Điều đó cho con thấy rằng cầu nguyện là điều cần thiết đối với người môn đệ. Nếu không cầu nguyện, không chỉ là sa chước cám dỗ mà còn kéo theo bao nhiêu hệ lụy khác, nào là bỏ Thầy mà chạy trốn (các môn đệ), phản bội Thầy mình (Giu-đa), chối Thầy mình (Phê-rô). Vì thế, nhờ cầu nguyện Giêsu đã mạnh mẽ đối diện với sự dữ, thi hành ý Chúa Cha và can đảm tiến bước vào “Giờ Của Người”.

Là người tu sĩ, cầu nguyện là thành trì che chắn mọi cám dỗ bên trong lẫn bên ngoài; là sợi dây nối kết thiên đàng với trần thế và là nhịp cầu để con đến cùng Chúa Cha. Nếu không cầu nguyện, thì đời sống con sẽ èo uột về phương diện tâm linh cũng như thể chất. Do đó, con ý thức khi con sống thân tình với Chúa, con sẽ vượt thắng mọi cám dỗ trong đời như Chúa đã làm.

Lạy Chúa Giê-su, cầu nguyện là điều quan trọng trong đời sống của người tu sĩ. Chỉ trong cầu nguyện, con mới có thể múc lấy sức mạnh từ Chúa. Nhờ đó, con mới có thể vững vàng bước theo Chúa trong cuộc đời đầy cạm bẫy này. Và nếu thiếu cầu nguyện, con sẽ rơi vào những tội mà các môn đệ xưa đã phạm: không nhận ra Chúa thương mình nên bỏ Chúa, phản bội, chối Chúa và hệ lụy là hôm nay Chúa chết vì con và cho cả nhân loại.

Trong Vườn Dầu đêm ấy, con lại nhìn thấy sự yếu đuối, sự mê mệt và ngủ say của các môn đệ. Các ông vô tư không biết Thầy mình sắp phải trải qua giờ cuối cùng để hoàn tất chương trình cứu độ thế gian. Qua hình bóng các môn đệ, con cũng thấy mình đâu đó, đôi khi con ngủ say trong tính kiêu căng, thành kiến và suy nghĩ ấu trĩ, thậm chí chai lì trước tình yêu của Chúa dành cho con, hơn thế, ngủ say trên sự đau khổ, nhu cầu của anh chị em đang cần con san sẻ.

Xin Chúa giúp con luôn biết tỉnh thức trong cuộc sống, đừng để con say ngủ trong những yếu đuối, bất toàn chính mình nhưng biết dẹp đi tính tự mãn, mà canh thức với Chúa trong sự khiêm nhường, quảng đại và quan tâm anh chị em.

Lạy Chúa Giêsu, đời tu của con luôn có những khoảnh khắc trong Vườn Dầu nơi cuộc sống – những lúc như thế sẽ cho con tìm ra thánh ý Chúa và thực thi ý Người. Và đó cũng là thời gian con được bước theo Chúa trên đường thánh giá ngang qua đau khổ, hiểu lầm và thất vọng, nhưng con tin rằng con sẽ được sống lại với Người trong vinh quang.

Anna Thương Thảo

Trả lời