Viết để phát hiện những gì đang sống trong ta

TGPSG / HenriNouwen — Viết là quá trình khám phá những gì đang sống trong ta. Bản thân chữ viết tiết lộ cho ta những gì đang sống trong bản thân mình.

Sự hài lòng sâu sắc nhất của việc viết lách chính là nó mở ra những không gian mới trong ta mà ta không hề biết được trước khi ta bắt đầu viết.

Viết là bắt đầu một cuộc hành trình mà ta không biết trước đích đến cuối cùng. Vì vậy, việc viết lách đòi hỏi một hành động tin tưởng thực sự. Chúng ta phải tự nói với chính mình: “Tôi chưa biết tôi mang trong lòng điều gì, nhưng tôi tin rằng nó sẽ xuất hiện khi tôi viết.”

Viết cũng giống như cho đi một vài ổ bánh và mấy con cá mà người ta có, tin tưởng rằng chúng sẽ nhân lên khi cho đi. Một khi chúng ta dám “cho đi” trên giấy một vài suy nghĩ đến với mình, chúng ta bắt đầu khám phá ra bao nhiêu điều ẩn giấu bên dưới những suy nghĩ này và dần dần tiếp xúc với sự giàu có của chính mình.

Henri J.M. Nouwen

‌”Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, phải chi có người ghi vào sách,” (G 19,23)

Biên Toàn (TGPSG)

Trả lời