Uỷ ban Toà Thánh đưa ra các chiến dịch mới để bảo vệ trẻ em

Vatican News

Thành lập quỹ đào tạo và hỗ trợ các nạn nhân

Các chiến lược mới gồm một “Khung hướng dẫn phổ quát mới” để cập nhật các hướng dẫn của Giáo hội; một quỹ với sự đóng góp của các Hội đồng Giám mục để đào tạo và hỗ trợ các nạn nhân; hợp tác với Quỹ GHR về các chương trình bảo vệ trẻ em; chiến lược chống lạm dụng trẻ em trực tuyến; một nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề dễ bị tổn thương dưới nhiều hình thức khác nhau; và, một kế hoạch chiến lược để tập trung vào các nhu cầu của nạn nhân và những người sống sót và giải quyết chúng trong các cơ chế chịu trách nhiệm của Giáo hội.

Dấn thân thực hiện những điều Đức Thánh Cha yêu cầu

Đức Hồng y Sean O’Malley, Chủ tịch Uỷ ban Toà Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, đã nói trong thông cáo báo chí vào cuối phiên họp: “Đức Thánh Cha đã yêu cầu chúng tôi rất nhiều, và tất cả chúng tôi đều cam kết thực hiện công việc này,” đồng thời ngài nhấn mạnh rằng những phát triển này thể hiện “một sự thay đổi lớn hướng đến một đường hướng tập trung vào tác động hơn đối với Ủy ban.”

Ngài nói thêm: “Trong phiên họp toàn thể, chúng tôi đã phát triển những điều chỉnh quan trọng đối với phương pháp làm việc của mình để làm rõ các vai trò khác nhau của chúng tôi và tạo ra ý thức sở hữu chung đối với sứ vụ của chúng tôi và trách nhiệm tập thể của chúng tôi đối với việc thực hiện nó.”

Đức Hồng y O’Malley kết luận: “Chúng tôi đã tìm kiếm các nguồn lực cần thiết để đáp ứng một cách thích hợp và chúng tôi tin tưởng vào kế hoạch mà chúng tôi đã vạch ra cũng như vào những người đang làm việc với chúng tôi.”

Trả lời