Tuần I Mùa Chay Năm B – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 19.02.2024

Tin Mừng Mt 25, 31-46

“Ta bảo thật các ngươi mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”

Đó là lời của Đức Vua dành cho những kẻ ăn ngay ở lành, vì đã đón nhận tha nhân như đón nhận chính Chúa trong cuộc sống của họ. Và giờ đây, Đức Vua đã thưởng công xứng đáng cho những việc họ đã làm.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là gương mẫu chuẩn mực của tình thương và lòng mến mà chúng con phải noi theo. Xin cho chúng con dám bước ra khỏi con người nhỏ nhen, hẹp hòi của mình mà bước đến với những ai đang gặp khó khăn thử thách.

Và trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con sửa chữa lại những thiếu xót sai trái của mình, làm mới lại tương quan với Chúa, với tha nhân và bản thân. Amen.

Anê Phạm Thị Hà, Lớp Tiền Tập

Thứ Ba, ngày 20.02.2024

Tin Mừng Mt 6, 7-15

“Nếu các ngươi không tha thứ cho người ta thì Cha các ngươi cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các ngươi”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến và phụng sự Chúa nơi mọi người chung quanh chúng con. Xin cho chúng con biết tha thứ để được Chúa thứ tha, và xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, để chúng con luôn chung tay, góp sức nâng đỡ những người khó khăn. Nhờ đó, họ cảm nhận được tình Chúa yêu thương và quan phòng trên cuộc đời mình. Đồng thời để chúng con sống xứng đáng là con thảo của Chúa.

 Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trong đời sống hằng ngày, dù hoàn cảnh sống có như thế nào thì vẫn luôn tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa, hầu chúng con tìm thấy được sự bình an đích thực cho chính mình và trao bình an ấy cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.

Catarina Nguyễn Thị Yến Nhi, Lớp Tiền Tập

 Thứ Tư, ngày 21.02.2024

Tin Mừng Lc 11, 29-32

“Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”

Phép lạ – Dấu chỉ Thiên Chúa luôn cho diễn ra trong đời sống hằng ngày của chúng con. Qua những biến cố vui buồn, những lời chỉ dẫn của Giáo Hội, cha mẹ và anh chị em. Nhưng tiếc thay, đôi mắt đức tin của chúng con bị lu mờ không nhận ra những điềm lạ ấy.

Xin Chúa Giê-su thêm lòng tin tưởng và niềm cậy trông cho chúng con, hầu chúng con có thể đọc ra những dấu chỉ đời thường mà nhận ra thánh ý Chúa nhắc nhở chúng con, dù đó là những dấu chỉ không hợp ý của chúng con. Xin Chúa ban tình yêu và ân sủng trong cuộc đời chúng con. Amen.

M. Nhị Thơ

 Thứ Năm, ngày 22.02.2024.

Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

Tin Mừng Mt 16, 13- 19

“Thầy là Đức Ki- tô Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16)

Ông Phê-rô đã xác tín niềm tin của mình một cách rõ ràng và cương quyết. Đó cũng là điều khiến ông được Chúa Giê-su tín nhiệm, giao cho trọng trách làm đầu Hội thánh ở trần gian.

Đứng trước thực trạng xã hội hiện nay, mọi điều dựa trên quyền lực, đồng tiền, …Liệu rằng chúng ta có còn giữ vững niềm tin vào Chúa nữa không? Ta có sẵn sàng tuyên xưng đức tin trước mặt người khác không? Xin chúa cho chúng con có được lòng can đảm để chiến thắng thế gian, can trường bảo vệ niềm tin của mình và sẵn sàng thể hiện niềm tin ấy trước mặt mọi người.

Maria Nguyễn Thị Anh Thư

Thứ Sáu, ngày 23.02.2024

Tin Mừng Mt 5, 20- 26

“Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa” (Mt 5, 22)

 Mỗi chúng ta, ai cũng có một gia đình riêng của mình. Nơi gia đình này, chúng ta được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Cũng thế, khi là người Ki-tô hữu, chúng ta cũng được sinh ra trong đại gia đình Giáo Hội. Nơi đây, ta cũng được chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương trong Thiên Chúa, vì tất cả chúng ta điều là anh em với nhau, con một Cha trên trời.

Thế nên, để sống xứng đáng là con Chúa, chúng ta cần phải sống như Lời Chúa dạy: “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”. Chúng ta được mời gọi nói gương Chúa – Ngài yêu thương anh em mình đến cùng, dù anh em đã nhẫn tâm bán đứng mình với cái giá ba mươi đồng bạc. Hay cho dù anh em chối bỏ mình hết lần này đến lần khác khi mình gặp khó khăn hoạn nạn. Và cuối cùng, Ngài đã đánh đổi cả mạng sống vì yêu thương anh em, yêu thương nhân loại chúng ta.

Ước gì mỗi ngày chúng ta sống luôn nhận ra tình yêu Chúa qua sự hiện diện của những người bên cạnh ta và biết nâng đỡ họ khi yếu đuối, chia sẻ niềm vui với họ. Đừng để chúng ta trở thành những người nói dối như thánh Gioan đã nhắc đến trong thư thứ nhất “Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối và ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4, 20).

Anna Nguyễn Thị Ngọc Trâm

 

Thứ Bảy, ngày 24.02.2024

Tin Mừng Mt 5, 43-48

 “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 6, 25)

Lạy Chúa, Chúa là tình yêu. Chúng ta cảm tạ Chúa vì đã luôn yêu thương chúng con. Dù chúng con nhiều lần vô tình hay cố ý xúc phạm đến Chúa, bỏ quên Chúa ở phía sau mà chạy theo những đam mê chóng qua. Dù vậy, Ngài vẫn một lòng yêu thương chúng con, tha thứ cho chúng con và hằng ban phát muôn vàn hồng ân xuống trên chúng con. Tình yêu của Chúa luôn quan phòng trên tất cả mọi người, cả những người chưa nhận biết Chúa, cả những người cố tình chối bỏ Chúa. Chúa vẫn cứ yêu thương, vẫn cho mặt trời soi sáng và cho mưa xuống trên họ.

Lạy Chúa, Chúa đã thông chia tình yêu ấy cho chúng con. Xin Chúa cũng dạy chúng con biết quên mình để yêu thương tha nhân. Xin cho chúng con biết sống trong tình yêu để đem đến hạnh phúc cho mọi người. Và xin Chúa luôn đồng hành với chúng con để chúng con biết sống xứng đáng là con cái của Chúa, xứng đáng với danh hiệu làm môn đệ Chúa Giêsu. Amen.

Têrêsa Thảo Vy

Trả lời