Thư ngỏ của Văn phòng Hiệp Thông

THƯ NGỎ

Trọng kính quý Đức cha,
Kính thưa quý bề trên, quý linh mục, tu sĩ cùng quý độc giả bản tin Hiệp thông,

Văn phòng Hiệp thông hết lòng cảm tạ quý Đức cha, quý bề trên, quý linh mục, tu sĩ cùng quý độc giả đã đồng hành, ủng hộ Bản tin Hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thời gian qua.

Văn phòng Hiệp thông xin kính báo:

– Kể từ đợt phát hành tháng 6/2023, Hiệp thông số 136, văn phòng xin điều chỉnh đơn giá báo là 40.000 đ/cuốn. Đơn giá này không bao gồm cước bưu điện. Quý độc giả nhận báo qua bưu điện, vui lòng cộng thêm cước vận chuyển.

– Ngoài ra, văn phòng Hiệp thông xin thông báo thay đổi số điện thoại liên lạc.

Số điện thoại mới là 033.641.3714

Kính mong quý Đức cha, quý bề trên, quý linh mục, tu sĩ cùng quý độc giả chia sẻ những khó khăn của Văn phòng Hiệp Thông và tiếp tục ủng hộ Bản tin Hiệp thông.

VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG

WHĐ (03.03.2023)

Trả lời