Thông báo: Quyết định v/v thành lập Học viện Mục vụ ngày 25-3-2023

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
E.mail: tgmsaigon@gmail.com

Số 243_230325_01

QUYẾT ĐỊNH
V/V THÀNH LẬP HỌC VIỆN MỤC VỤ

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo mục vụ và đào sâu đức tin cho Kitô hữu giáo dân và tu sĩ.

Dựa trên quy định của Giáo luật tại các điều từ 800 đến 821, về trách nhiệm của Giám mục Giáo phận trong lãnh vực giáo dục Công giáo.

Sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Tư Vấn và những người có trách nhiệm liên quan.

Tôi, Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập HỌC VIỆN MỤC VỤ của Tổng Giáo Phận đặt tại Trung tâm Mục vụ, 6 bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Cùng với quyết định này, tôi cũng bổ nhiệm Ban điều hành Học viện và phê chuẩn bản Định hướng và Sứ mạng của Học viện Mục vụ TGP.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Tòa Tổng Giám Mục Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2023
(đã ký với con dấu)
+ Giuse Nguyễn Năng
Giám Mục Tổng Giáo Phận Tp.HCM

Lm. Chưởng ấn

Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa

 

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
E.mail: tgmsaigon@gmail.com

Số 243_230325_02

QUYẾT ĐỊNH
BAN ĐIỀU HÀNH HỌC VIỆN MỤC VỤ

Tôi, Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm Ban Điều Hành Học Viện Mục Vụ, nhiệm kỳ

2023-2027 như sau:

1. Giám đốc: Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc

2. Giám học: Lm. Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy

Giáo vụ

3. Thư ký: Chị Maria Nguyễn Thị Kim Anh

4. Kế toán: Chị Maria Nguyễn Thị Thảo Ly

5. Trợ lý giám học: Anh Gioan Baotixita Đinh Hoàng Bảo Thăng

6. Nhân viên văn phòng: Anh Giacôbê Trần Phong

Phụ trách chuyên ngành

7. Ngoại ngữ: Cô Anna Hoàng Tường Vy

8. Tâm lý: Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng

9. Thánh nhạc: Lm. Rôcô Nguyễn Duy

10. Thần học – Mục vụ: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

Tòa Tổng Giám Mục Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2023
(đã ký với con dấu)
+ Giuse Nguyễn Năng
Giám Mục Tổng Giáo Phận Tp.HCM

Lm. Chưởng ấn

Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa

 

Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh
Học viện Mục vụ

ĐỊNH HƯỚNG & SỨ MẠNG

Học viện Mục vụ được thiết lập nhằm đào tạo người giáo dân và tu sĩ trở thành những chứng nhân Tin Mừng giữa lòng xã hội và những tác nhân tích cực phục vụ Giáo hội như gia đình của Thiên Chúa.

Trong viễn tượng này, Học viện Mục vụ hướng tới việc cống hiến cho Giáo hội và xã hội những người Kitô hữu hiểu biết để yêu thương và phục vụ.

Cụ thể, Học viện Mục vụ tổ chức các chương trình đào tạo về Thánh kinh, Thần học, Linh đạo và Mục vụ nhằm giúp học viên:

– Thăng tiến đời sống nhân bản nhờ bầu khí cộng đoàn giữa giảng viên và học viên cũng như giữa các học viên với nhau;

Tăng triển đời sống thiêng liêng nhờ kết hợp với Đức Giêsu Kitô trong Giáo Hội;

– Đào sâu hiểu biết Đức Tin nhờ học hỏi, trao đổi và nghiên cứu;

– Rèn luyện tinh thần Tông đồ và kỹ năng mục vụ nhờ tham gia các hoạt động mục vụ và dấn thân phục vụ xã hội.

Phê chuẩn
Ngày 25 tháng 03 năm 2023
(đã ký với con dấu)
+ Giuse Nguyễn Năng
Tổng Giám mục TGP Sài Gòn – Tp. HCM

Ban Điều Hành
Học viện Mục vụ TGP.

 

Trả lời