Mục Vụ Tháng 02. 2024: Tầm Quan Trọng Của Sự Tham Gia

THỢ LÀM VƯỜN NHO CHO CHÚA

Thời xưa, khi nói đến “… là đạo dòng, đạo gốc…” là điều rất trân quý trong việc giữ đạo. Còn thực tế ngày nay, khi nghe nói như vậy thì phải coi lại đời sống của cá nhân đó mới thực sự tin được. Bởi vì đôi khi ông bà đạo dòng, đạo gốc nhưng con cái cháu chắt thì lại “là cành là ngọn”! Là người con trong đại gia đình Giáo hội, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kêu mời mọi thành phần Dân Chúa tiếp tục bước đi trên tiến trình hiệp hành qua việc tích cực tham gia vào đời sống của Giáo Hội. Đây là việc làm hết sức cần thiết, vì “tại Việt Nam, do hoàn cảnh lịch sử, cùng với những khó khăn trong đời sống và cách hiểu giáo lý chưa đúng, một số giáo dân sống đức tin thụ động và dửng dưng với những hoạt động của cộng đoàn địa phương” (TMV, số 2).

Thành phần dân Chúa dù trong bậc sống nào cũng được kêu gọi tích cực tham gia hoạt động của Giáo hội. Đối với linh mục, tu sĩ đã và đang cộng tác trong Giáo Hội không dừng lại ở những bổn phận cá nhân nhưng luôn thao thức và cùng cộng tác nhiệt tình với giáo dân trong việc mở mang Nước Chúa. Hơn thế nữa, linh mục và tu sĩ được xem là động lực chính khơi lên ngọn lửa nhiệt thành để người giáo dân không ngại dấn thân cho công việc chung trong Họ đạo.

Nội dung chính trong việc thúc đẩy tham gia này là đề cập đến vai trò của giáo dân, vì giáo dân là thành phần đại đa số trong cộng đồng Dân Chúa, tuy nhiên cũng là thành phần có nhiều vấn đề có liên quan rất cần được quan tâm. Vì với họ, đời sống đức tin chỉ bao hàm trong việc tuân giữ ngày Chúa Nhật. Do đó, thúc đẩy sự tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo Hội tại Việt Nam là một nhu cầu cần thiết (Thư chung HĐGM, số 2).

Đối với các linh mục có nhiệm vụ hướng dẫn giáo dân tham gia hoạt động có hiệu quả, Hội đồng Giám mục có những hướng dẫn cụ thể trong Công đồng Vatican II, Sắc lệnh “Tông đồ Giáo dân” đã nêu nhu cầu huấn luyện làm Tông đồ cho giáo dân (x. từ số 28 đến 32). Tuy nhiên, việc huấn luyện cho giáo dân đòi hỏi phải cố gắng rất nhiều, vì rất khó tập trung giáo dân và chọn thời gian thuận tiện. Đa số giáo dân đều bận rộn với công việc làm ăn sinh sống và công việc gia đình. Thành phần các giáo dân lại đa dạng, có những trình độ khác nhau, đòi hỏi sự cân nhắc về phương thế và đề tài hướng dẫn để họ không tự hào hay tự ti trong việc tham gia đời sống Giáo hội.

Kế đến đời sống các linh mục, tu sĩ cũng ảnh hưởng khá nhiều đến giáo dân của mình. Đôi khi lệ thuộc vì những tổ chức, hội đoàn, mối quan hệ, tương quan về vật chất và tinh thần … Dù biết rằng là Đấng bậc có chức thánh và có quyền nên không ai dám nói đến nhưng đời sống người linh mục, tu sĩ lại là tấm gương cho đời sống của người giáo dân, vì thế nếu như những Đấng bậc này không ý thức để hoàn thiện đời sống đức tin và nhân bản của mình thì ít nhiều đã làm hư hoại suy nghĩ và cách sống của người giáo dân. Như trong thư Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Thessalônica đã viết, mặc dù bị ngược đãi ở Philipphê, nhưng ngài vẫn rao giảng và tự nuôi sống mình. Chính lối sống của Ngài đã nên gương sáng Tin mừng cho tất cả mọi người noi theo (Tx 2,1-12).

Và một điều khá quan trọng đáng chú ý giống như cách mà Mẹ thánh Têrêsa Calcutta diễn tả tình yêu như là linh hồn của phục vụ, người nói: “Điều có giá trị không phải là bạn đã làm được bao nhiêu công việc, mà là bao nhiêu tình yêu bạn đã đổ vào đó.”. Chúa không đánh giá công việc chúng ta làm bằng con số, bởi vì chúng ta không phải là con số nhưng là một ngôi vị cần được tôn trọng và luôn cư xử với nhau bằng chính con tim của thiện chí (Lumen Gentium, số 9).

Chúng ta có thể gặp thấy một bức tranh sống động về Giáo hội tham gia qua hình ảnh “vườn nho của Chúa”. Trong Tin Mừng Mt 20, 1-16a thánh Matthêu đã nói đến một Ông Chủ rất tốt bụng, nhân lành và quảng đại. Nơi đó cũng có cộng đồng đông đảo những “người thợ làm vườn” với nhiều chức năng và cấp độ khác nhau. Nơi đó cũng có cả những cảnh đứng ngoài lề đường, những người đến sớm, người đến muộn, người nghèo khổ, bất hạnh về mọi phương diện … Nhưng tất cả đều được mời gọi làm vườn nho cho Chúa và tìm thấy vai trò tích cực của mình ở trong đó. Chúa luôn nhìn thấy trong lòng mỗi người nên biết hết mọi tư tưởng và thiện chí của từng người. “Trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu” (Is 55,9).

Mỗi người chúng ta được mời gọi tích cực tham gia vào đời sống của Hội Thánh, cùng cảm thức với Hội Thánh, đồng trách nhiệm và cộng tác với Hội Thánh trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Lối sống hiệp hành nhấn mạnh đến “hiệp thông – tham gia – sứ vụ”. Không ai trong chúng ta là người ngoài, vì tất cả và mỗi người chúng ta là “người nhà” của Thiên Chúa, được mời gọi vào làm vườn nho của Chúa. Mỗi chúng ta là viên đá sống động xây nên tòa nhà Giáo hội, mỗi chúng ta là một bộ phận trong thân thể nhiệm mầu của Hội thánh. Ước mong sao mỗi thành phần dân Chúa luôn kiên trì trong cầu nguyện và luôn chấp nhận giới hạn của mỗi cấp bậc trong môi trường sống của mình, để cùng nhau xây dựng, củng cố Giáo hội mỗi ngày thêm kiên cố và vững bền trong bàn tay quan phòng của Chúa.

Ephata

Trả lời