Lời Thì Thầm Dâng Chúa

Quỳ bên Chúa con thầm thì trao gửi

Dâng lên Ngài lời nguyện ước thân thương

Sáu năm trường con cùng Ngài tiến bước

Dẫu truân chuyên dẫu nguy biến trên đường

Xin ơn Ngài đủ để con chiến thắng

Cùng chị em dâng hiến chẳng khi vơi

Như mối tình con trao dâng thưở ấy

Mãi đến bây giờ vẫn thưa tiếng: “con đây”.

Hạt cát nhỏ.

Trả lời